PO VII WB 262.87.2017 na „Dostawę i montaż systemu kontroli dostępu do jednostek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

PO VII WB 262.87.2017  na  „Dostawę i montaż  systemu kontroli dostępu do jednostek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

1. Zaproszenie

2. zał. 1 – formularz oferty cenowej

3. wzór umowy v 2

4. wzór umowy – zał 1

5. wzór umowy – zał 2

zawiadomienie o wyborze oferty

PO VII WB 262.86.2017 Dostawa i montaż rolet wewnętrznych w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6

PO VII WB 262.86.2017 Dostawa i montaż rolet wewnętrznych w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6

1. Zaproszenie

2. zał. 1 – formularz oferty cenowej

3. wzór umowy rolety v

4. wzór umowy – zał 1

5. wzór umowy – zał 2

6. zawiadomienie o wyborze oferty

PO VII WB 262.74.2017 na „Dostawę materiałów biurowych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”

PO VII WB 262.74.2017  na  „Dostawę materiałów biurowych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych 

1. zaproszenie

2. zał. 1 – formularz ofertowy

2.1. zał. 1 – formularz ofertowy

3. zał. 2 – wykaz ilościowo-wartościowy

3.1. zał. 2 – wykaz ilościowo-wartościowy

4. zał. 3 – wzór umowy

4.1. wzór umowy – zał. 1

4.2. wzór umowy – zał. 2

5. zawiadomienie o wyborze oferty

PO VII WB 262.84.2017 na „Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku użyteczności publicznej o powierzchni ok. 4 980 m2 oraz budynku garażowego o powierzchni ok. 109 m2”

PO VII WB 262.84.2017  na  „Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku użyteczności publicznej o powierzchni ok. 4 980 m2 oraz budynku garażowego  o powierzchni ok. 109 m2 

1. Zaproszenie

2. zał. 1 – formularz oferty cenowej

3. zał. 2 – wzór umowy

4. zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

PO VII WB 262.80.2017 na „Świadczenie usług doradczych z zakresu spraw pracowniczych na rzecz Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

PO VII WB 262.80.2017  na  „Świadczenie usług doradczych z zakresu spraw pracowniczych na rzecz Prokuratury Okręgowej w Szczecinie 

1. zaproszenie PO VII WB 262.80.2017

2. zał. 1 – formularz oferty cenowej

3. zał. 2 – wzór umowy

4. zawiadomienie o wyborze oferty

PO VII WB 262.82.2017 na „Wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne typu LED w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6 w Szczecinie”

PO VII WB 262.82.2017  na  „Wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne typu LED w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6 w Szczecinie 

1. zaproszenie PO VII WB 262.82.2017

2. zał. 1 – formularz oferty cenowej

3. pytania i odpowiedzi 1

3.1. formularz oferty cenowej po modyfikacji

4. zawiadomienie o unieważnieniu

 

PO VII WB 262.78.2017 na „Usługa wykonania kontroli okresowej 5-letniej oraz rocznej nieruchomości będących w trwałym zarządzie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

PO VII WB 262.78.2017  na  „Usługa wykonania kontroli okresowej 5-letniej oraz rocznej nieruchomości będących w trwałym zarządzie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

1. zaproszenie PO VII WB 262.78.2017

2. zał. 1 – formularz oferty cenowej

3. wzór umowy – zał 2

4. wzór umowy – zał 3

5. wzór umowy – zał 4

6. zawiadomienie o wyborze oferty