PO VII WB 262.69.2017 na „Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu budowlanego – wykonanie przewodów kominowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Goleniowie położonego przy ul. Dworcowej 2”

PO VII WB 262.69.2017  na  „Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu budowlanego – wykonanie przewodów kominowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Goleniowie położonego przy ul. Dworcowej 2

1. zaproszenie

2. zał. 1 – formularz oferty cenowej

3. zał. 2 – wzór umowy

4. rzuty kondygnacji

5. zawiadomienie o unieważnieniu

 

 

PO VII WB 262.65.2017 na „Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu budowlanego – wykonanie przewodów kominowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Goleniowie położonego przy ul. Dworcowej 2”

PO VII WB 262.65.2017  na  „Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu budowlanego – wykonanie przewodów kominowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Goleniowie położonego przy ul. Dworcowej 2 

1. Zaproszenie PO VII WB 262.65.2017

2. Zał. 1 – formularz oferty cenowej

3. Zał. 2 – wzór umowy

4. Rzuty kondygnacji

5. Zawiadomienie o unieważnieniu

 

 

PO VII WB 262.66.2017 na „Wykonanie prac remontowych w pokoju nr 127 na I piętrze w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6”

PO VII WB 262.66.2017  na  „Wykonanie prac remontowych w pokoju nr 127 na I piętrze w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6

1. Zaproszenie PO VII WB 262.66.2017

2. Zał. 1 – formularz oferty cenowej

3. Wzór umowy

4. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

PO VII WB 262.62.2017 na „Wymiana i dodatkowy montaż grzejników w pomieszczeniach nr 401-402, 405, 406, 407-408 oraz prace remontowe pionu wodnego i sanitarnego w pomieszczeniach WC/M w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6”

PO VII WB 262.62.2017  na  „Wymiana i dodatkowy montaż grzejników w pomieszczeniach nr 401-402, 405, 406, 407-408 oraz prace remontowe pionu wodnego i sanitarnego w pomieszczeniach WC/M w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6

1. Zaproszenie PO VII WB 262.62.2017

2. Zał. 1 – formularz oferty cenowej

3. Wzór umowy

4. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

PO VII WB 262.63.2017 na „Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu budowlanego – wykonanie przewodów kominowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Goleniowie położonego przy ul. Dworcowej 2”

PO VII WB 262.63.2017  na  „Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu budowlanego – wykonanie przewodów kominowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Goleniowie położonego przy ul. Dworcowej 2”

1. Zaproszenie PO VII WB 262.63.2017

2. Zał. 1 – formularz oferty cenowej

3. Zał. 2 – wzór umowy

4. Rzuty kondygnacji

5. Zawiadomienie o unieważnieniu

 

 

PO VII WB 262.61.2017 na „Wykonanie prac remontowych w pokoju nr 127 na I piętrze w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6”

PO VII WB 262.61.2017  na  „Wykonanie prac remontowych w pokoju nr 127 na I piętrze w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6”

1. Zaproszenie

2. Zał. 1 – formularz oferty cenowej

3. Wzór umowy

4. Zawiadomienie o unieważnieniu

 

PO VII WB 262.57.2017 na „Usługa naprawy sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”

PO VII WB 262.57.2017  na  „Usługa naprawy sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”

1. Zaproszenie

2. zał. 1 – formularz oferty cenowej

3. zał. 2 – wzór umowy

4. pytania i odpowiedzi 1

5. Zestawienie komputerów, laptopów i drukarek

6. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

PO VII WB 262.51.2017 na „Wymianę drzwi wejściowych (4 szt.) w budynku Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim”

PO VII WB 262.51.2017 na „Wymianę drzwi wejściowych (4 szt.) w budynku Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim”

1. Zaproszenie

2. Załącznik 1 – formularz oferty cenowej

3. Załącznik 2 – wzór umowy

4. Ponowne zaproszenie

5. Zawiadomienie o wyborze oferty

6. Zawiadomienie o unieważnieniu