PO VII WB 262.58.2017 – „Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”

PO VII WB 262.58.2017  –  „Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  

1. zaproszenie

2. zał. 1 – formularz oferty cenowej

3. zał. 2 – wzór umowy

3.1. wzór umowy – zał. 1

4. zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

PO VII WB 262.56.2017 – „Dostawa i montaż systemu audio w budynku Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 3a”

PO VII WB 262.56.2017  –  „Dostawa i montaż systemu audio w budynku Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 3a 

1. zaproszenie

2. zał. 1 – formularz oferty cenowej

3. wzór umowy

4. zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

PO VII WB 262.49.2018 „Usługa utrzymania w należytym stanie technicznym jednej rewizyjnej studzienki osadnikowej usytuowanej przy budynku Prokuratury Rejonowej w Stargardzie przy ul. Czarnieckiego 32”

PO VII WB 262.49.2018 „Usługa utrzymania w należytym stanie technicznym  jednej rewizyjnej studzienki osadnikowej usytuowanej przy budynku Prokuratury Rejonowej w Stargardzie przy ul. Czarnieckiego 32”

1. Zaproszenie

2. Formularz oferty cenowej

3. Wzór umowy

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PO VII WB 262.48.2018 „Dostawa mebli kuchennych do pomieszczeń socjalnych i biurowych w budynku przy ul. Żołnierskiej 3A w Szczecinie”

PO VII WB 262.48.2018  „Dostawa mebli kuchennych do pomieszczeń socjalnych i biurowych w budynku przy ul. Żołnierskiej 3A w Szczecinie”

1. Zaproszenie

2. Formularz oferty cenowej

3. Wykaz ilościowo-wartościowy

4. Wzór umowy – część I

5. Wzór umowy – część II

6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

7. Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. II

8. Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w części II zamówienia

RP VI WBA 230.26.2018 zaproszenie do złożenia oferty na dostawę licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection na okres 1 roku dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Zaproszenie do złożenia oferty na:

Dostawę licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection na okres 1 roku dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Zaproszenie do złożenia oferty z załącznikiem

 

PO VII WB 262.43.2018 „Dostawa sprzętu multimedialnego do Sali konferencyjnej w budynku przy ul. Żołnierskiej 3A w Szczecinie”.

PO VII WB 262.43.2018  „Dostawa sprzętu  multimedialnego do  Sali konferencyjnej w budynku przy ul. Żołnierskiej 3A w Szczecinie”.

1. Zaproszenie

2. Formularz oferty cenowej

3. Wzór umowy

4. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego

5. Nowy wzór umowy.

6. Przedłuzenie terminu skłądania ofert

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

PO VII WB 262.44.2018 „Dostawa mebli kuchennych do pomieszczeń socjalnych i biurowych w budynku przy ul. Żołnierskiej 3A w Szczecinie”

PO VII WB 262.44.2018  „Dostawa mebli kuchennych do pomieszczeń socjalnych i biurowych w budynku przy ul. Żołnierskiej 3A w Szczecinie”

1. Zaproszenie

2. Formularz oferty cenowej

3. Wykaz ilościowo-wartościowy

4. Wzór umowy część I

5. Wzór umowy część II

6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

7. Unieważnienie postępowania