PO VII WB 262.99.2017 Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby prokuratur okręgu szczecińskiego

PO VII WB 262.99.2017 Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby prokuratur okręgu szczecińskiego

1. Zaproszenie

2. Formularz oferty cenowej

3. Wzór umowy

4. Pytania i odpowiedzi

5. Formularz oferty cenowej modyfikacja

6. Wzór umowy modyfikacja

7. Pytania i odpowiedzi 2

8. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

PO VII WB 262.90.2017 Dostawa kabli i akcesoriów sieciowych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych

PO VII WB 262.90.2017  na  „Dostawa kabli i akcesoriów sieciowych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych 

1. zaproszenie

2. zał. 1 – formularz ofertowy

3. pytania i odpowiedzi

4. zawiadomienie o wyborze oferty

PO VII WB 261.89.2017 na „Świadczenie usług załadunku, przewozu i wyładunku oraz przenoszenia na terenie danego obiektu”

PO VII WB 261.89.2017  na  „Świadczenie usług załadunku, przewozu i wyładunku oraz przenoszenia na terenie danego obiektu

1. zaproszenie

2. zał. 1 – formularz oferty cenowej

3. wzór umowy

4. Informacja dodatkowa

5. sprostowanie

6. przedłużenie terminu

7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

PO VII WB 262.87.2017 na „Dostawę i montaż systemu kontroli dostępu do jednostek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

PO VII WB 262.87.2017  na  „Dostawę i montaż  systemu kontroli dostępu do jednostek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

1. Zaproszenie

2. zał. 1 – formularz oferty cenowej

3. wzór umowy v 2

4. wzór umowy – zał 1

5. wzór umowy – zał 2

zawiadomienie o wyborze oferty