PO VII WB 262.36.2017 na „Usługa serwisowa samochodów służbowych będących w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

PO VII WB 262.36.2017  na  „Usługa serwisowa samochodów służbowych będących w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

1. Zaproszenie PO VII WB 262.36.2017

2. Zał 1 – formularz oferty cenowej – gotowe

3. Zał 2 – wzór umowy

4 – PO VII WB 262.36.2017

5 – zawiadomienie o wyborze oferty

 

PO VII WB 262.40.2017 na „Dostawa i wymianę dwóch opraw oświetleniowych oraz przeniesienie jednej oprawy oświetleniowej zamontowanych na elewacji budynków Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie”

PO VII WB 262.40.2017  na  „Dostawa i wymianę dwóch opraw oświetleniowych oraz przeniesienie jednej oprawy oświetleniowej zamontowanych na elewacji budynków Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie”

1. Zaproszenie PO VII WB 262.40.2017

2. Zał 1 – formularz oferty cenowj

3. Zał 2 – wzór umowy

4. Wzór umowy – zał 1

5. Wzór umowy – zał. 2

6 – PO VII WB 262.40.2017

7 – Zawiadomienie o wyborze oferty

PO VII WB 262.42.2017 Usługa przeglądów serwisowych i napraw urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych.

PO VII WB 262.42.2017  Usługa przeglądów serwisowych i napraw urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych

1. Zaproszenie

2. zał 1 – formularz oferty cenowej

3. zał 2 – wzór umowy

4. wzór umowy – zał. 1

5. wzór umowy – zał. 2

6 – PO VII WB 262.42.2017

7 – Zawiadomienie o wyborze oferty