PO VII WB 262.41.2018 „Usługi prania i czyszczenia chemicznego dla Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu, przy ul. Słowackiego 8”

PO VII WB 262.41.2018  „Usługi prania i czyszczenia chemicznego dla  Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu, przy ul. Słowackiego 8”.

1. Zaproszenie

2. Formularz oferty cenowej

3. Umowa

4. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego.

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

6. Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

 

PO VII WB 262.37.2018 „Świadczenie usług załadunku, przewozu i wyładunku oraz przenoszenia na terenie danego obiektu”

PO VII WB 262.37.2018 „Świadczenie usług załadunku, przewozu i wyładunku oraz przenoszenia na terenie danego obiektu”

1. Zaproszenie

2. zał. 1 – formularz oferty cenowej

3. Wzór umowy

4. Informacja dodatkowa

5. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego

6. Przedłużenie terminu składania ofert

7. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

PO VII WB 262.36.2018 „Usługa dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych A-3 na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”

PO VII WB 262.36.2018„Usługa dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych A-3 na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”

1. Zaproszenie

2. Formularz oferty cenowej

3. Umowa

4. Pytania i odpowiedzi

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

PO VII WB 262.33.2018 „Wykonanie usługi introligatorskich na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”.

PO VII WB 262.33.2018 „Wykonanie usługi introligatorskich na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”.

1. Zaproszenie

2. Formularz oferty cenowej

3. Wzór umowy

4. Pytania i odpowiedzi

5. Pytania i odpowiedzi nr 2

6. Ogłoszenie o wyborze najk orzystniejszej oferty

PO VII WB 262.32.2018 „Badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów dla budynku Prokuratury Rejonowej w Gryfinie”.

PO VII WB 262.32.2018 „Badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów dla budynku Prokuratury Rejonowej w Gryfinie”.

1. Zaproszenie

2. Formularz oferty cenowej

3.Wzór umowy

4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

PO VII WB 262.28.2018 Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów dla budynku Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

PO VII WB 262.28.2018 Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów dla budynku Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

1. Zaproszenie

2. Formularz oferty cenowej

3. Wzór umowy

4. Zawiadomienie o wyborze oferty