PO VII WB 261.11.2018 „Dostawa i wymiana źródeł światła metalohalogenkowych na źródła światła LED, w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz w budynku i na posesji Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu”.

PO VII WB 261.11.2018  „Dostawa i wymiana źródeł światła metalohalogenkowych na źródła światła LED,  w budynku Prokuratury Okręgowej  w Szczecinie oraz w budynku i na posesji Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu”.

1. Ogłoszenie

2.SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków

6.Wzór umowy na część i zamówienia z załacznikami

7. Wzór umowy na część II zamówienia z za?acznikami

8. Oświadczenie o grupie kapitałowej

9. Dokumentacja -załącznik nr 3 do umowy na częśc I

10. Protokół z jawnego otwarcia ofert

11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

PO VII WB 261.10.2018 Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

PO VII WB 261.10.2018 Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków

6. Wzór umowy

7. Wykaz samochodów

8. Oświadczenie o grupie kapitałowej

9. Protokól z jawnego otwarcia ofert

10. zawiadomienie o wyborze oferty

11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 

 

PO VII WB 261.9.2018 Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

PO VII WB 261.9.2018 Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków

6. Wzór umowy

7. Wykaz samochodów

8. Oświadczenie o grupie kapitałowej

9. Protokół z jawnego otwarcia ofert

10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania.

11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

PO VII WB 261.6.2018 Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

PO VII WB 261.6.2018 Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków

6. Wzór umowy

7. Wykaz samochodów

8. Oświadczenie o grupie kapitałowej

9. Protokól z jawnego otwarcia ofert

10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania

11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

PO VII WB 261.4.2018 Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

PO VII WB 261.4.2018 Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków

6. Wzór umowy

7. Wykaz samochodów

8. Oświadczenie o grupie kapitałowej

9. Informacja z jawnego otwarcia ofert.

10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o uniewaznieniu postepowania

11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

RP VI WBA 230.26.2018 zaproszenie do złożenia oferty na dostawę licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection na okres 1 roku dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Zaproszenie do złożenia oferty na:

Dostawę licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection na okres 1 roku dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Zaproszenie do złożenia oferty z załącznikiem

 

PO VII WB 261.3.2018 „Dostawa fabrycznie nowych, nie regenerowanych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących będących na wyposażeniu Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”

PO VII WB 261.3.2018  „Dostawa fabrycznie nowych, nie regenerowanych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących będących na wyposażeniu Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. formularz ofertowy

4 – wykaz ilościowo-wartościowym

5. – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

6. – oświadczenie o spełnianiu warunków

7. Umowa

8. Informacja z jawnego otwarcia ofert

9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 

 

PO VII WB 261.2.2018 Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków

6. Umowa

7. Wykaz samochodów

8. Informacja z otwarcia ofert.

9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania

10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

PO VII WB 261.1.2018 Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur obszaru Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

PO VII WB 261.1.2018  Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur obszaru Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

5. Wzór umowy cz I

6. Wzór umowy cz II

7. Informacja z otwarcia ofert

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 

PO VII WB 261.18.17 Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur obszaru Prokuratury Okręgowej w Szczecinie – Zawiadomienie o wyborze oferty w części I i unieważnienia postępowania w części II i III.

PO VII WB 261.18.17  Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur obszaru Prokuratury Okręgowej w Szczecinie – Zawiadomienie o wyborze oferty w części I i unieważnienia postępowania w części II i III.

  1. Zawiadomienie o wyborze oferty w części I i unieważnieniu postępowania w częsci II i III