PO VII WB 261.14.2017 na „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

PO VII WB 261.14.2017  na  „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

1 . SIWZ

2. zał. 1 formularz ofertowy

2.1. zał. 1 formularz ofertowy

3. zał. 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

3.1. zał. 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4. zał. 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków

4.1. zał. 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków

5. zał. 4 – wzór umowy cz. I

6. zał. 5 – wzór umowy cz. II

7. zał. 6 – opis wymagań technicznych sprzętu

7.1. zał. 6 – opis wymagań technicznych sprzętu

8. ogłoszenie

9. pytania i odpowiedzi 1

10. modyfikacja treści SIWZ

11. modyfikacja treści SIWZ

11.1. zał. 1 formularz ofertowy – po modyfikacji

11.2. zał. 4 – wzór umowy cz. I – po modyfikacji

informacja z otwarcia ofert

 

PO VII WB 261.11.2017 na „Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”

PO VII WB 261.11.2017  na  „Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych  

1 . SIWZ

2. zał. 1 – formularz ofertowy

2.1. zał. 1 – formularz ofertowy

3. zał. 2 – wykaz ilościowo-wartościowy

3.1. zał. 2 – wykaz ilościowo-wartościowy

4. zał. 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4.1. zał. 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. zał. 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków

5.1. zał. 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków

6. zał. 5 – wzór umowy

6.1. wzór umowy – zał 1

6.2. wzór umowy – zał 2

6.3. wzór umowy – zał. 3

7. ogłoszenie o zamówieniu

8. informacja z otwarcia ofert

 

 

PO VII WB 261.13.2017 na „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie”

1. SIWZ

2. zał. 1 formularz ofertowy

2.1. zał. 1 formularz ofertowy

3. zał. 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

3.1. zał. 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4. zał. 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków

4.1. zał. 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków

5. zał. 4 – wzór umowy cz. I

6. zał. 5 – wzór umowy cz. II

7. zał. 6 – wzór umowy cz. III

8. zał. 7 – opis wymagań technicznych sprzętu

8.1. zał. 7 – opis wymagań technicznych sprzętu

9. Ogłoszenie nr 605122

10. pytania i odpowiedzi 1

11. pytania i odpowiedzi 2

12. pytania i odpowiedzi 3

13. pytania i odpowiedzi 4

14. protokół z otwarcia ofert

15. zawiadomienie o wyborze oferty 1

informacja z otwarcia ofert

PO VII WB 261.9.2017 na „Dostawa fabrycznie nowych, nie regenerowanych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących będących na wyposażeniu Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”

PO VII WB 261.9.2017  na  „Dostawa fabrycznie nowych, nie regenerowanych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących będących na wyposażeniu Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych

1 . SIWZ

2. zał. 1 formularz ofertowy

2.1. zał. 1 formularz ofertowy

3. zał. 2 wykaz ilościowo-wartościowy

3.1. zał. 2 wykaz ilościowo-wartościowy

4. zał. 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4.1. zał. 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. zał. 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków

5.1. zał. 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków

6. zał. 5 – wzór umowy

6.1. wzór umowy – zał 1

6.2. wzór umowy – zał 2

7. ogłoszenie o zamówieniu

8. pytania i odpowiedzi 1

9. modyfikacja treści SIWZ

9.1. zał. 2 do SIWZ – po modyfikacji

9.2. wzór umowy – zał 2 – po modyfikacji

10. pytania i odpowiedzi 2

11. pytania i odpowiedzi 3

12. Informacja z otwarcia

13. zawiadomienie o wyborze oferty

14. ogłoszenie o udzielenie zamówienia

 

 

 

PO VII WB 261.8.2017 „Dostawa mebli na potrzeby Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie„

Dostawa mebli na potrzeby Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie

1. siwz meble

2. zał. 1 – formularz ofertowy

3. zał. 2 – wzór umowy cz. I

4. zał. 3 – wzór umowy cz. II

5. zał. 4 – wykaz ilościowo-wartościowy

6. ogłoszenie o zamówieniu

7. Pytanie od Wykonawcy

8. pytania i odpowiedzi 2

9. modyfikacja SIWZ

10. zał. 3 – wzór umowy cz. II – po modyfikacji

11. Informacja z otwarcia ofert

12. Zawiadomienie o wyborze oferty

13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia