PO VII WB 261.14.2018 – „Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”

PO VII WB 261.14.2018  –  „Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”

1. SIWZ

2. zał. 1 – formularz ofertowy

3. zał. 2 – wykaz ilościowo-wartościowy

4. zał. 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. zał. 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków

6. zał. 5 – wzór umowy

6.1. wzór umowy – zał 1

6.2. wzór umowy – zał. 2

6.3. wzór umowy – zał. 3

7. zał. 6 – zobowiązanie podmiotu trzeciego

8. zał. 7 – oświadczenie o grupie kapitałowej

9. Ogłoszenie nr 653457

10. protokół z otwarcia

PO VII WB 261.13.2018 „Kompleksowa termomodernizacja budynków przy ul. Wawrzyniaka 14 i 14a będących siedzibą Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód i Szczecin-Śródmieście w Szczecinie. Etap II Termomodernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka 14 część I i II”.

PO VII WB 261.13.2018

„Kompleksowa termomodernizacja budynków przy ul. Wawrzyniaka 14 i 14a będących siedzibą Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód i Szczecin-Śródmieście w Szczecinie. Etap II Termomodernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka 14 część I i II”.

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków

6. Wzór umowy

7. Przedmiar – instalacja centralnego ogrzewania – przedmiar robót

8. Przedmiar – instalacja ciepłej wody użytkowej – przedmiar robót

9. Przedmiar – instalacje elektryczne – przedmiar robót

10. Przedmiar – instalacje wentylacji mechanicznej – przedmiar robót

11. Przedmiar – roboty ogólnobudowlane-remontowe – przedmiar robót

12. Przedmiar – węzeł centralnego ogrzewania – przedmiar robót

13. PW _ Architektura I Konstrukcja

14. PW _ Instal co cwu I PV 22

15. PW _ Wezel co I PMS

16. PW _ Instal _ El I Instal_osw

17. Ekspertyza techniczna _ Panele PV _ rys 01

18. Ekspertyza techniczna _ Panele PV

19. STWiOR _ Arch_ B.00.00.00 Wymagania ogólne

20. STWiOR _ Arch_ B.02.01.00 Roboty rozbiórkowe

21. STWiOR _ Arch_ B.01.01.00 Rusztowania ramowe

22. STWiOR _ Arch_ B.04.01.00 Obróbki blacharskie

23. STWiOR _ Arch_ B.06.01.00 Bezspoinowe Systemy Dociepleń

24. STWiOR _ Instal co cwu I PV

25. STWiOR _ Wezel co I PMS

26. STWiOR _ Instal _ El I Instal_osw

27. PB _ Architektura I Konstrukcja

28. PB _ Instal co cwu I PV

29. PB _ Wezel co I PMS

30. PB _ Instal _ El I Instal_osw

31. Ekspertyza techniczna _ Panele PV _ rys 01

32. Ekspertyza techniczna _ Panele PV

33. STWiOR _ Arch_ B.00.00.00 Wymagania ogólne

34. STWiOR _ Arch_ B.02.01.00 Roboty rozbiórkowe

35. STWiOR _ Arch_ B.01.01.00 Rusztowania ramowe

36. STWiOR _ Arch_ B.04.01.00 Obróbki blacharskie

37. STWiOR _ Arch_ B.06.01.00 Bezspoinowe Systemy Dociepleń

38. STWiOR _ Instal co cwu I PV

39. STWiOR _ Wezel co I PMS

40. STWiOR _ Instal _ El I Instal_osw

41 a.opis projektu wykonawczego 01

41 b.PW_A_02 – RZUT PIWNICY

41 c. PW_A_03 – RZUT PARTERU

41 d. PW_A_04 – RZUT PIĘTRA +1

41 e. PW_A_05 – RZUT PIĘTRA +2

41 f. PW_A_06 – RZUT PIĘTRA +3

41 g. PW_A_07 – RZUT PIĘTRA +4

41 h. PW_A_08 – RZUT PIĘTRA +5

41 i. PW_A_09 – RZUT PIĘTRA +6

41 j. PW_A_10 – RZUT PIĘTRA +7

41 k. PW_A_11 – RZUT PIĘTRA +8

41 l. PW_A_12 – RZUT PIĘTRA TECHNICZNEGO

41 m. PW_A_13 – RZUT DACHU

41 n. PW_A_14 – PRZEKRÓJ A-A

41 o. PW_A_15 – PRZEKRÓJ B-B

41 r.PW_A_17 – ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

41 s.PW_A_18 – ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ, KRAT

41p.PW_A_16 – PRZEKRÓJ C-C, FRAGMENT ELEWACJI WSCHODNIEJ, ZACHODNIEJ

42 b. Rzut poziomu -1 fragment garażu – instalacje elektryczne

42 a. Sytuacja terenu

42 c. Rzut piwnicy -1 – instalacje elektryczne

42 d. Rzut parteru +-0 – instalacje elektryczne

42 e. Rzut piętra +1 – instalacje elektryczne

42 f. Rzut piętra +2 – instalacje elektryczne

42 g. Rzut piętra +3 – instalacje elektryczne

42 h. Rzut piętra +4 – instalacje elektryczne

42 i. Rzut piętra +5 – instalacje elektryczne

42 j. Rzut piętra +6 – instalacje elektryczne

42 k. Rzut piętra +7 – instalacje elektryczne

42 l. Rzut piętra +8 – instalacje elektryczne

42 m. Rzut dachu – instalacja odgromowa

42 n. Schemat ideowy tablicy “TG”

42 o.Schemat ideowy tablicy “TPiwnica”

42 p. Schemat ideowy tablicy “TA1”

42 r. Schemat ideowy tablicy “T2”

42 s. Schemat ideowy tablicy “T3”

42 t. Schemat ideowy tablicy “TA4”

42 w. Schemat ideowy tablicy “T6”

42 x. Schemat ideowy tablicy “TA7”

42 y. Schemat ideowy tablicy “T8”

42 z. Schemat ideowy tablicy “p.poż.”

42 zz. Schemat ideowy systemu przyzywowego

42 zzz. Opis

42. u Schemat ideowy tablicy “TA5”

43.Roboty zamienne do modyfikacji

44. Oświadczenie o grupie kapitałowej

45. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

PO VII WB 261.12.2018 „Wymiana zewnętrznych opasek okiennych, malowanie elementów drewnianych okapu i lukarn, wymiana rur spustowych, klap doświetlaczy okiennych w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6”.

PO VII WB 261.12.2018  „Wymiana zewnętrznych opasek okiennych, malowanie elementów drewnianych okapu i lukarn, wymiana rur spustowych, klap doświetlaczy okiennych w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6”.

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków

6. Wzór umowy

7. OPZ

8. STWiOR

8 a. Załącznik nr 1 do STWiOR

8 b. Załącznik nr 2 do STWiOR

8 c. rzut I piętra

8 c. rzut II piętra

8 c. rzut III piętra

8 c.rzut parteru

8 c. rzut poddasza III p skrzydło boczne

8 c. rzut poddasza IV p

9. Przedmiar

10. Oświadczenie o grupie kapitałowej

11. Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

PO VII WB 261.11.2018 „Dostawa i wymiana źródeł światła metalohalogenkowych na źródła światła LED, w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz w budynku i na posesji Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu”.

PO VII WB 261.11.2018  „Dostawa i wymiana źródeł światła metalohalogenkowych na źródła światła LED,  w budynku Prokuratury Okręgowej  w Szczecinie oraz w budynku i na posesji Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu”.

1. Ogłoszenie

2.SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków

6.Wzór umowy na część i zamówienia z załacznikami

7. Wzór umowy na część II zamówienia z za?acznikami

8. Oświadczenie o grupie kapitałowej

9. Dokumentacja -załącznik nr 3 do umowy na częśc I

10. Protokół z jawnego otwarcia ofert

11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

PO VII WB 261.10.2018 Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

PO VII WB 261.10.2018 Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków

6. Wzór umowy

7. Wykaz samochodów

8. Oświadczenie o grupie kapitałowej

9. Protokól z jawnego otwarcia ofert

10. zawiadomienie o wyborze oferty

11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 

 

PO VII WB 261.9.2018 Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

PO VII WB 261.9.2018 Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków

6. Wzór umowy

7. Wykaz samochodów

8. Oświadczenie o grupie kapitałowej

9. Protokół z jawnego otwarcia ofert

10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania.

11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

PO VII WB 261.6.2018 Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

PO VII WB 261.6.2018 Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków

6. Wzór umowy

7. Wykaz samochodów

8. Oświadczenie o grupie kapitałowej

9. Protokól z jawnego otwarcia ofert

10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania

11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

PO VII WB 261.4.2018 Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

PO VII WB 261.4.2018 Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków

6. Wzór umowy

7. Wykaz samochodów

8. Oświadczenie o grupie kapitałowej

9. Informacja z jawnego otwarcia ofert.

10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o uniewaznieniu postepowania

11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

RP VI WBA 230.26.2018 zaproszenie do złożenia oferty na dostawę licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection na okres 1 roku dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Zaproszenie do złożenia oferty na:

Dostawę licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection na okres 1 roku dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Zaproszenie do złożenia oferty z załącznikiem

 

PO VII WB 261.3.2018 „Dostawa fabrycznie nowych, nie regenerowanych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących będących na wyposażeniu Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”

PO VII WB 261.3.2018  „Dostawa fabrycznie nowych, nie regenerowanych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących będących na wyposażeniu Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. formularz ofertowy

4 – wykaz ilościowo-wartościowym

5. – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

6. – oświadczenie o spełnianiu warunków

7. Umowa

8. Informacja z jawnego otwarcia ofert

9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia