PO VII WB 261.4.2018 Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

PO VII WB 261.4.2018 Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków

6. Wzór umowy

7. Wykaz samochodów

8. Oświadczenie o grupie kapitałowej

RP VI WBA 230.26.2018 zaproszenie do złożenia oferty na dostawę licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection na okres 1 roku dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Zaproszenie do złożenia oferty na:

Dostawę licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection na okres 1 roku dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Zaproszenie do złożenia oferty z załącznikiem

 

PO VII WB 261.3.2018 „Dostawa fabrycznie nowych, nie regenerowanych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących będących na wyposażeniu Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”

PO VII WB 261.3.2018  „Dostawa fabrycznie nowych, nie regenerowanych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących będących na wyposażeniu Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. formularz ofertowy

4 – wykaz ilościowo-wartościowym

5. – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

6. – oświadczenie o spełnianiu warunków

7. Umowa

8. Informacja z jawnego otwarcia ofert

 

 

 

 

 

PO VII WB 261.2.2018 Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków

6. Umowa

7. Wykaz samochodów

8. Informacja z otwarcia ofert.

9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania

10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

PO VII WB 261.1.2018 Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur obszaru Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

PO VII WB 261.1.2018  Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur obszaru Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

5. Wzór umowy cz I

6. Wzór umowy cz II

7. Informacja z otwarcia ofert

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 

PO VII WB 261.18.17 Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur obszaru Prokuratury Okręgowej w Szczecinie – Zawiadomienie o wyborze oferty w części I i unieważnienia postępowania w części II i III.

PO VII WB 261.18.17  Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur obszaru Prokuratury Okręgowej w Szczecinie – Zawiadomienie o wyborze oferty w części I i unieważnienia postępowania w części II i III.

  1. Zawiadomienie o wyborze oferty w części I i unieważnieniu postępowania w częsci II i III

PO VII 261.12.2017 Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur obszaru Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

PO VII 261.12.2017 Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur obszaru Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załącznik 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Złącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków

6. Wzór umowy cz. I

7. Załączni nr 1 do umowy cz. I, II, III

8. Załącznik nr 2 do umowy cz. I

9. Wzór umowy cz. II

10. Załącznik nr 2 do umowy cz. II

11. Wzór umowy cz. III

12. Załącznik nr 2 do umowy cz. III

13.  SIWZ – kompletna

14. Pytania i odpowiedzi

15. Informacja z otwarcia ofert

16. Informacja o unieważnieniu postępowania