dział ds. wojskowych

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie

Dział do Spraw Wojskowych

ul. Piotra Skargi 34/35
70-965 Szczecin

adres e-mail: d.wojsk.pr.szczecin-niebuszewo@szczecin.po.gov.pl

Spis telefonów

Stopień, imię i nazwisko, stanowisko Pokój Numer telefonu służbowego Numer telefonu komórkowego Uwagi
Płk Radosław Chamionek

Z-ca Prokuratora Rejonowego do Spraw Wojskowych

108 261-45-55-70

261-45-55-88

797 94-51-29 ——–
FAX 106 261-45-55-90 ——– ——–
Sekretariat 106 261-45-55-88 ——–
Ppłk Zenon Staniszczak

Prokurator

112 261-45-55-74 797 94-51-32 ——–
Mjr Bartosz Jandy

Kierownik Sekcji – Prokurator

113 261-45-55-88

216-45-55-70

797 94-51-22 ——–
Mjr Aleksander Gozdur

Prokurator

111 261-45-55-85

261-45-55-88

797 94-50-87 ——–
Patrycja Okoniewska

Referent

106 ——– ——– SIP-realizuje zadania dot. 3Ds i 4Ds pod tel. nr

91-441-66-05

91-484-97-23

Bożena Grabowska

Referendarz

114, 106 261-45-55-76

261-45-55-88

——– ——–
Beata Dorawa

Referendarz

105 ——– ——– SIP-realizuje zadania dot. 3Ds i 4Ds pod tel. nr

91-441-66-05

91-484-97-23

Zbigniew Rutkowski

Kierowca

115 261-45-55-92 516 25-13-45 ——–