ePUAP

ELEKTRONICZNA PLATFORMA USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Uwaga: W celu złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie konta  na  portalu  ePUAP. Konto jest bezpłatne.

METODY DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH DO PROKURATURY OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE:

1. Przekazanie  dokumentu  poprzez  wypełnienie  formularza  bądź  dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.
2. Dostarczenie  dokumentów  w  godzinach  pracy  urzędu  (7:30  –  15:30)  do sekretariatu  mieszczącego  się  w  pokoju  nr 114  przy  ul.  Stoisława  6 w Szczecinie na następujących nośnikach danych:

  • pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0 (tzw. pendrive),
  • płyta CD-RW, DVD-RW, DVD+RW.

3. Wymienione  nośniki  muszą  mieć możliwość  zapisu  Urzędowego  Poświadczenia Odbioru.

WYMAGANIA DLA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH DOSTARCZANYCH DO URZĘDU:

1. Dokumenty  elektroniczne  muszą  być  podpisane  ważnym,  kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.

2. Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC, RTF, TXT,
  • XLS,
  • CSV,
  • GIF, TIF, BMP, JPG,
  • PDF,
  • ZIP.

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

UWAGA!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP. Założenie konta jest bezpłatne.