Gryfice

Prokuratura Rejonowa w Gryficach

Informujemy, że w związku z planowanym remontem budynku przy ul. 11 Listopada 3 od dnia 25 maja 2015 r. siedziba Prokuratury Rejonowej w Gryficach przeniesiona zostaje do budynku Urzędu Skarbowego w Gryficach przy ul. Niepodległości 54A. Numery telefonów nie ulegają zmianie.

Adres e-mail:  pr.gryfice@szczecin.po.gov.pl

Obszar właściwości Prokuratury Rejonowej w Gryficach – gminy: Brojce, Gryfice, Karnice, Płoty, Rewal i Trzebiatów
PR Gryfice – szkic obszaru właściwości

Struktura organizacyjna prokuratury

 Prokurator Rejonowy  prok. Marcin Stawirej  tel. 91-384-71-71
 Z-ca Prokuratora Rejonowego  prok. Anna Brzózka  tel. 91-384-71-73
 Kierownik Sekretariatu Anna Wawrzyniak  tel. 91-384-71-70
fax.91-384-71-72