Informacja publiczna

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Prokuratury Okręgowej w Szczecinie w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Podstawowe informacje są zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz na tej stronie.

Dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym Prokuratury Okręgowe są udostępniane w odpowiedzi na wniosek. Wniosek w formie pisemnej może być przesłany drogą faksową, pocztą zwykłą bądź pocztą elektroniczną.

Dane teleadresowe

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
ul. Stoisława 6
70-952 Szczecin

telefaks: 91 484 96 02
e-mail: prokuratura@szczecin.po.gov.pl