Kierownictwo Prokuratury Okręgowej

 

 

 

Kierownictwo
Prokurator Okręgowy prok. Remigiusz Dobrowolski 91-484-96-00
faks: 91-484-96-02
Z-ca Prokuratora Okręgowego prok. Mirosław Jezierski  91-484-96-10

faks: 91 484-96-12

Z-ca Prokuratora Okręgowego prok. Marzena Jędrzejewska-Plucińska  91-484-96-50
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału  prok. Beata Sochacka  91-484-96-50
faks: 91-484-96-52
Kierownik Działu ds. Cyberprzestępczości oraz Nowoczesnych Technologii Wykrywczych  prok. Maciej Jóźwiak
Wydział II do spraw Przestępczości Gospodarczej
Naczelnik Wydziału prok. Krzysztof Korytowski 91-484-96-21
91-484-96-62
Wydział IV Organizacyjno-Sądowy
Naczelnik Wydziału  prok. Agata Badura  91 484 96 03
faks: 91-484-96-22
Kierownik Działu Organizacyjnego  prok. Agnieszka Mazur-Szczepanek 91-484-96-92
Kierownik Działu Postępowania Sądowego prok. Agnieszka Lorenc 91-484-96-91
Rzecznik Prasowy prok. Joanna Biranowska-Sochalska 91-484-96-18
Kierownik Sekretariatu Teresa Zawadzka 91-484-96-10
St. Inspektor d/s biurowości Jadwiga Chalkias 91-484-96-16
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo-Administracyjny Agnieszka Brzoska  91 484-96-31
 91 484-96-80
Kierownik Działu finansowo-księgowego – główny księgowy Jolanta Dawidowska 91-484-96-33
IX Samodzielny Dział do spraw Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu prok. Przemysław Płaskowicki 91-441-66-01
faks: 91-484-97-14
X Samodzielny Dział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Kierownik Działu – Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych  Ilona Rosłońska
Kierownik kancelarii tajnej Maria Kramże 91-484-96-07
Samodzielne stanowiska pracy
Inspektor d/s obronnych Łukasz Rykowski 91-441-66-09
Audytor wewnętrzny  Małgorzata Badach 91-484-96-57
Administrator Bezpieczeństwa Informacji  Łukasz Rykowski 91-441-66-09
Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy 91-484-96-38
Dział do spraw wojskowych Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo
Z-ca Prokuratora Rejonowego ds. Wojskowych mjr Radosław Chamionek 261-455-588
faks: 261-455-590
91-441-66-05