O nas

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie wraz z podległymi jej czternastoma prokuraturami rejonowymi swoją właściwością obejmuje obszar o powierzchni przekraczającej 12.000 km² i zamieszkały łącznie przez ponad 1,1 miliona ludności.
Naszą misją i podstawowym zadaniem jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw.
Zadania te prokuratorzy wykonują przede wszystkim przez prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami. Ponadto prokuratorzy wytaczają powództwa w sprawach cywilnych, zaskarżają również do sądu niezgodne z prawem decyzje administracyjne.
Nasza Prokuratura Okręgowa wraz z podległymi jej prokuraturami rejonowymi prowadzi rocznie kilkadziesiąt tysięcy postępowań, przy czym w 2016 r. prowadziła ponad 46.000 postępowań karnych, cywilnych i administracyjnych.

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie funkcjonuje od 1 stycznia 1999 r., a obszar jej właściwości określa właściwe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.