Aktualności

Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście przeciwko sprawcy stosującemu przemoc domową.

Prokurator Rejonowy Szczecin Śródmieście skierował do Sądu Rejonowego  Szczecin Centrum w Szczecinie, akt oskarżenia przeciwko Markowi Sz. podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że od 24 sierpnia 2017 r. do dnia 29 października 2017 r. w Szczecinie znęcał się psychicznie nad swoją babcią oraz dziadkiem w ten sposób, że znajdując się pod wpływem alkoholu wszczynał awantury podczas których wyzywał pokrzywdzonych słowami uznanymi powszechnie za obelżywe, tj. o przestępstwo z art. 207 § 1 kk,

Czytaj dalej Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście przeciwko sprawcy stosującemu przemoc domową.

Tymczasowy areszt dla sprawców podejrzanych o posiadanie znacznych ilości narkotyków. Sprawa Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach

Dnia 8 lutego 2018 r. na wniosek Prokuratora Rejonowego w Pyrzycach, Sąd Rejonowy w Stargardzie zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy wobec dwóch podejrzanych mężczyzn, którym zarzuca się popełnienie przestępstw o charakterze narkotykowym.

Czytaj dalej Tymczasowy areszt dla sprawców podejrzanych o posiadanie znacznych ilości narkotyków. Sprawa Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach

Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o posiadanie i udzielanie narkotyków – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście w Szczecinie skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Dawidowi Sz. podejrzanemu o popełnienie m. in. przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 15 listopada 2017 r. w jednym z mieszkań na terenie Szczecina działając wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posiadał środek odurzający w postaci konopi innych niż włókniste zwany potocznie marihuaną o łącznej masie 8,05 grama netto oraz substancję psychotropową w postaci amfetaminy o łącznej masie 18,83 grama, tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i inne.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o posiadanie i udzielanie narkotyków – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie.

Akt oskarżenia przeciwko sprawcy podejrzanemu o niezatrzymanie się do kontroli drogowej – sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.

Prokuratura Rejonowa w Goleniowie skierowała do Sądu Rejonowego w Goleniowie, akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi K., podejrzanemu m.in. o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 16 października 2017 r. na drodze publicznej tj. ulicy I Brygady Legionów pomimo wydania przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie poruszających się pojazdem służbowym przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych polecenia zatrzymania pojazdu, nie zatrzymał się do kontroli drogowej i kontynuował jazdę motocyklem marki Suzuki, nie stosując się jednocześnie do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, tj. o czyn z art. 178b § 1 kk w zb. z art. 244 kk i inne.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko sprawcy podejrzanemu o niezatrzymanie się do kontroli drogowej – sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.

Akt oskarżenia przeciwko sprawcy podejrzanemu o znęcanie się nad zwierzętami – sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie

Prokurator Rejonowy w Goleniowie skierował do Sądu Rejonowego w Goleniowie akt oskarżenia, przeciwko Piotrowi Sz., podejrzanemu o to, że w okresie do dnia 1 czerwca 2017 r. do dnia 7 października 2017 r. w jednej z miejscowości na terenie Gminy Goleniów znęcał się nad psem rasy nowofunland oraz psem rasy bernardyn, poprzez ich utrzymywanie w niewłaściwych warunkach bytowania, w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa, w pomieszczeniu nie przystosowanym do trzymania psów dużych ras, zaś w okresie od 11 września do 11 października 2017 r. trzymał w/w zwierzęta w zamkniętym pomieszczeniu bez możliwości wyjścia na zewnątrz co spowodowało, iż załatwiały potrzeby fizjologiczne w tym pomieszczeniu przebywając we własnych odchodach, tj. o przestępstwo z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko sprawcy podejrzanemu o znęcanie się nad zwierzętami – sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie

Akt oskarżenia przeciwko sprawcy śmiertelnego wypadku drogowego – sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu skierowała do Sądu Rejonowego w Świnoujściu, akt oskarżenia przeciwko Robertowi B., podejrzanemu o popełnienie  przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 7 kwietnia 2017 r. w Świnoujściu na ul. Karsiborskiej nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że kierując samochodem marki BMW podczas wykonywania manewru wyprzedzania samochodu marki Nissan Qashqai nie zachował szczególnej ostrożności oraz bezpiecznego odstępu od tego pojazdu, w wyniku czego doprowadził do zderzenia z w/w pojazdem marki Nissan przez co samochód ten zjechał na prawe pobocze, gdzie następnie otarł się o drzewo, po czym uderzył przodem w kolejne drzewo w wyniku czego pasażerka tego pojazdu doznała urazu wielonarządowego, w tym rozległego urazu klatki piersiowej, w wyniku czego zmarła,  tj. o czyn z art. 177 §  2 kk.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko sprawcy śmiertelnego wypadku drogowego – sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie podsumowuje wyniki pracy prokuratorów okręgu szczecińskiego za 2017 rok.

Wraz z początkiem 2018 r. nadszedł czas podsumowania wyników pracy prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz podległych jej prokuratur rejonowych.

Wyniki wskazują, że nasza Prokuratura Okręgowa wraz z podległymi jej prokuraturami rejonowymi  prowadziła w minionym roku blisko 48.000 postępowań karnych, cywilnych i administracyjnych.

W sprawach karnych prokuratorzy skierowali do sądów blisko 8.000 aktów oskarżenia, zabezpieczając na mieniu podejrzanych równowartość ponad 17,5 mln zł. na poczet grożących sprawcom kar i środków karnych o charakterze finansowym, takich jak kara grzywny, ale również obowiązek naprawienia szkody czy nawiązka.

Poza prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych, prokuratorzy okręgu szczecińskiego w minionym roku brali aktywny udział w postępowaniach sądowych, uczestnicząc w ponad 28.000 posiedzeń i rozpraw.

Niezależnie od działalności w sprawach karnych, w 2017 r. prokuratorzy prokuratur okręgu szczecińskiego wytoczyli 122 powództwa o naprawienie szkody w mieniu i z zakresu prawa rodzinnego, w tym m. in. o ustalenie ojcostwa oraz zasądzenie lub podwyższenie alimentów. Złożono 639 wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego, w tym 248 dotyczących stosunków rodzinnych, 142 – o ubezwłasnowolnienie, 109 – o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu. Prokuratorzy złożyli także 434 wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego oraz 184 odwołania, zażalenia, sprzeciwy i skargi do sądu administracyjnego.

Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o usiłowanie wymuszenia rozbójniczego – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryfinie

Prokuratura Rejonowa w Gryfinie skierowała do Sądu Rejonowego w Gryfinie, akt oskarżenia przeciwko Damianowi Ł. Podejrzanemu m. in. o to, że w dniu 3 listopada 2017 r. w Gryfinie w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej działając w warunkach recydywy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłował doprowadzić pokrzywdzoną do rozporządzenia mieniem w/w Ośrodka, grożąc wysadzeniem w powietrze jego siedziby, jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na postawę pokrzywdzonej,  tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 282 kk w zw. z art. 64 § 1 kk. Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o usiłowanie wymuszenia rozbójniczego – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryfinie

Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Gryfinie przeciwko sprawcy stosującemu przemoc domową

Prokurator Rejonowy w Gryfinie skierował do Sądu Rejonowego w Gryfinie, akt oskarżenia przeciwko Gabrielowi A., podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w okresie od 2007 r. do dnia 18 listopada 2017 r., na terenie jednej z miejscowości powiatu Gryfińskiego znęcał się fizycznie i psychicznie nad partnerką, w ten sposób, że m. in. wyzywał ją słowami uznanymi powszechnie za obelżywe, popychał, szarpał, bił po twarzy, kontrolował sprawdzając jej telefon, tj. o przestępstwo z art. 207 § 1 kk.

Czytaj dalej Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Gryfinie przeciwko sprawcy stosującemu przemoc domową

Akt oskarżenia w sprawie dwóch rozbojów – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie

Prokurator Rejonowy Szczecin-Zachód w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko dwóm dwudziestolatkom ze Szczecina podejrzanemu o dokonanie rozbojów z użyciem noża na szkodę dostawców pizzy ze Szczecina. W toku śledztwa ustalono, że 26 sierpnia 2017 r. podejrzani przyjechali samochodem pod jedną ze szczecińskich pizzerii, poczekali na nadjeżdżającego z towarem dostawcę, a następnie zaparkowali niedaleko miejsca gdzie ww. pozostawił swój samochód i czekali na wracającego z utargiem pokrzywdzonego. Następnie grożąc użyciem noża zabrali dostawcy pieniądze pochodzące z utargu w kwocie 860 zł oraz napiwki w kwocie nie mniejszej niż 140 zł. Czytaj dalej Akt oskarżenia w sprawie dwóch rozbojów – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie