Rachunki bankowe

Numery rachunków bankowych Prokuratury Okręgowej w Szczecinie
Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
wadium: sygnaturę akt postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nr umowy, datę zawarcia umowy,
poręczenie majątkowe: imię i nazwisko osoby, której poręczenie dotyczy, sygnaturę akt sprawy, pełną nazwę prokuratury prowadzącej postępowanie przygotowawcze,
opłata za kserokopię z akt sprawy: sygnaturę akt sprawy, pełną nazwę prokuratury prowadzącej postępowanie przygotowawcze,
opłata za nocleg: imię i nazwisko, termin korzystania z pokoi gościnnych
spłata pożyczki z ZFŚS: imię i nazwisko, spłata pożyczki – rata za m-c…
numer rachunku
bank / swift
nazwa / specyfikacja wpłat
84 1010 1599 0026 1313 9120 0000
NBP O/O Szczecin
NBPLPLPW
Depozyty PLN
wadium, zabezpieczenie,
poręczenie majątkowe
37 1010 1599 0026 1315 7197 8000
NBP O/O Szczecin
NBPLPLPW
Depozyty EUR
zabezpieczenie,
poręczenie majątkowe
32 1010 1599 0026 1315 7178 7000
NBP O/O Szczecin
NBPLPLPW
Depozyty USD
zabezpieczenie,
poręczenie majątkowe
95 1010 1599 0026 1322 3100 0000
NBP O/O Szczecin
NBPLPLPW
Dochody budżetowe
opłata za kserokopię,
opłata za nocleg
18 1010 1599 0026 1318 9110 0000
NBP O/O Szczecin
NBPLPLPW
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
spłata pożyczki z ZFŚS,
opłata za domki,
opłata za wycieczkę,
opłata za karnety