Stargard

Prokuratura Rejonowa w Stargardzie

ul. Czarnieckiego 32
73-110 Stargard

Adres e-mail:  pr.stargard@szczecin.po.gov.pl

Stargard-1.jpg

Obszar właściwości Prokuratury Rejonowej w Stargardzie – miasto Stargard, gminy: Chociwel, Dobrzany, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard i Sucha

PR Stargard – szkic obszaru właściwości

Struktura organizacyjna prokuratury

 Prokurator Rejonowy  prok. Jacek Kopacz  tel. 91-578-56-81
 Z-ca Prokuratora Rejonowego  prok. Aleksander Polański  tel. 91-578-56-83
Kierownik Sekretariatu  Renata Urbańska  tel. 91-578-56-80
fax. 91-578-56-82