Szczecin-Niebuszewo

 Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie

ul. Wawrzyniaka 14

70-392 Szczecin

Adres e-mail: pr.szczecin-niebuszewo@szczecin.po.gov.pl


Obszar właściwości Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie: część miasta Szczecin w granicach przebiegających od Nabrzeża Weleckiego w linii prostej do ul. Małopolskiej, osią jezdni ul. Małopolskiej i ul. Jagiellońskiej do torów kolejowych, wewnętrznym obrzeżem nasypu torowiska obwodnicy kolejowej wraz z dworcem PKP Niebuszewo do wiaduktu kolejowego na ul. Sczanieckiej, osią jezdni ul. Sczanieckiej do ul. 1 Maja, osią ul. 1 Maja do ul. Nocznickiego, ul. Nocznickiego do ul. Firlika, osiami ul. Firlika i Łady do ul. Szarotki i w linii prostej od ul. Szarotki do nabrzeża Odry, wzdłuż linii brzegowej Odry do Nabrzeża Weleckiego

Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie – szkic obszaru właściwości

 Prokurator Rejonowy  prok. Dominik Puchała tel. 91-42-44-601
 Z-ca Prokuratora Rejonowego  prok. Urszula Mickiewicz tel. 91-42-44-603
 Kierownik Działu  prok. Bartłomiej Daszuta  

tel. 91-42-44-604

Kierownik Sekretariatu  p. f. Marta Hryńczuk tel. 91-42-44-600
fax. 91-42-44-602
Sekretariat tel. 91-42-44-600

91-42-44-638
fax. 91-42-44-602