Szczecin-Prawobrzeże

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie

ul. Żołnierska 3A
71-210 Szczecin 

Telefony: 91-88-38-100,

Adres e-mail: pr.szczecin-prawobrzeze@szczecin.po.gov.pl

Obszar właściwości Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie: część miasta Szczecin w granicach przebiegających od południowej granicy miasta w punkcie przecięcia się autostrady poznańskiej z lewym brzegiem Odry Zachodniej, wzdłuż tego brzegu do północnej granicy miasta i dalej północną, a następnie wschodnią i południową granicą miasta do punktu przecięcia tej granicy z lewym brzegiem Odry Zachodniej

Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie – szkic obszaru właściwości

Struktura organizacyjna prokuratury

 Prokurator Rejonowy  prok. Maciej Rakowicz tel. 91-88-38-101
 Z-ca Prokuratora Rejonowego  prok. Agata Karwowska  tel. 91-88-38-103
 Kierownik Sekretariatu Anna Niwińska tel. 91-88-38-100
fax. 91-88-38-102