Szczecin-Prawobrzeże

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie

ul. Wielkopolska 45
70-450 Szczecin

Adres e-mail: pr.szczecin-prawobrzeze@szczecin.po.gov.pl

Obszar właściwości Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie: część miasta Szczecin w granicach przebiegających od południowej granicy miasta w punkcie przecięcia się autostrady poznańskiej z lewym brzegiem Odry Zachodniej, wzdłuż tego brzegu do północnej granicy miasta i dalej północną, a następnie wschodnią i południową granicą miasta do punktu przecięcia tej granicy z lewym brzegiem Odry Zachodniej

Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie – szkic obszaru właściwości

Struktura organizacyjna prokuratury

 Prokurator Rejonowy  prok. Maciej Rakowicz  tel. 91-464-51-51
 Z-ca Prokuratora Rejonowego  prok. Agata Karwowska  tel. 91-464-51-53
 Kierownik Sekretariatu Anna Niwińska  tel. 91-464-51-50
fax. 91-464-51-52