Szczecin-Śródmieście

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście w Szczecinie

ul. Wawrzyniaka 14
70-392 Szczecin

Adres e-mail: pr.szczecin-srodmiescie@szczecin.po.gov.pl

Wawrzyniaka-1.jpg

 Obszar właściwości Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie: część miasta Szczecin w granicach przebiegających od południowej granicy miasta w punkcie przecięcia się autostrady poznańskiej z lewym brzegiem Odry Zachodniej, zewnętrznym obrzeżem nasypu torowiska obwodnicy kolejowej wraz z dworcem PKP Turzyn do ul. Jagiellońskiej, osią jezdni ul. Jagiellońskiej i ul. Małopolskiej do Nabrzeża Weleckiego i wzdłuż linii brzegowej Odry Zachodniej do granic administracyjnych miasta


Struktura organizacyjna prokuratury

 Prokurator Rejonowy  prok. Hanna Karamańska  tel. 91-424-46-51
 Z-ca Prokuratora Rejonowego  tel. 91-424-46-53
 Z-ca Prokuratora Rejonowego  prok. Anna Bartos  tel. 91-424-46-54
 Kierownik Sekretariatu  Marta Wolińska  tel. 91-424-46-50
fax. 91-424-46-52