Szczecin-Zachód

Prokuratura Rejonowa Szczecin Zachód w Szczecinie
Żołnierska 3A
71-210 Szczecin
 tel. 91 883 80 00
fax 91 883 80 02

Adres e- mail : pr.szczecin-zachod@szczecin.po.gov.pl

 

Prokurator Rejonowy prok. Michał Misior tel. 91 883 80 01
1 .Zastępca Prokuratora Rejonowego prok. Katarzyna Delikator tel. 91 883 80 04
2.Zastępca Prokuratora Rejonowego prok. Magdalena Skowrońska tel. 91 883 80 03
Kierownik działu prok. Katarzyna Żukrowska tel. 91 883 80 05
Kierownik Sekretariatu Beata Galus-Sobańska tel. 91 883 80 00
Z-ca kierownika Sekretariatu Małgorzata Kwaśna tel. 91 883 80


Szczecin-Zachód w Szczecinie – szkic obszaru właściwości

Struktura organizacyjna prokuratury