Szczecin-Zachód

Prokuratura Rejonowa Szczecin Zachód w Szczecinie
Żołnierska 3A, 71-210 Szczecin
 tel. 91 883 80 00, fax 91 883 80 02

Adres e- mail : pr.szczecin-zachod@szczecin.po.gov.pl

 

Prokurator Rejonowy prok. Michał Misior tel. 91 883 80 01
1 .Zastępca Prokuratora Rejonowego prok. Katarzyna Delikator tel. 91 883 80 04
2.Zastępca Prokuratora Rejonowego prok. Magdalena Skowrońska tel. 91 883 80 03
Kierownik działu prok. Katarzyna Żukrowska tel. 91 883 80 05
Kierownik Sekretariatu Beata Galus-Sobańska tel. 91 883 80 00
Z-ca kierownika Sekretariatu Małgorzata Kwaśna tel. 91 883 80 18
Sekretariat 1 Ds: tel. 91 883 80 28,
91 883 80 29,
91 883 80 30
Sekretariat 2 Ds: tel. 91 883 80 16,
91 883 80 17,
91 883 80 18
Sekretariat 3 Ds: tel. 91 883 80 33,
91 883 80 34,
91 883 80 35

Szczecin-Zachód w Szczecinie – szkic obszaru