Akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej

Szczecin, dnia 24 stycznia 2017 r.

Prokurator Okręgowy w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko 17 osobom, podejrzanym o kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się między innymi przemytem tytoniu i papierosów oraz związane z działalnością grupy przestępstwa karno – skarbowe ( z art. 65 § 1 i 3 kks, art. 54 § 1 kks, a rt. 91 § 1 kks i inne ).
Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa działała w okresie od co najmniej listopada 2007 r. do listopada 2013 r. W tym okresie grupą kierowali dwaj mieszkańcy Szczecina czterdziestoośmioletni Marek K. i czterdziestoczteroletni Marek Ł. ( Marek Ł. od 2011 r.). W jej skład wchodziło nadto piętnastu innych mężczyzn ze Szczecina i okolic oraz i inne nieustalone osoby.

W toku śledztwa ustalono, że członkowie grupy kupowali na terenie środkowej i wschodniej Polski, tytoń w postaci suszu i krajanki oraz papierosy bez polskich znaków skarbowych akcyzy, wyprodukowane między innymi w Rosji i na Ukrainie, które wprowadzali na obszar Polski bez uiszczenia opłat celnych. Papierosy i tytoń przewożono do Szczecina i przechowywano w wynajętych pomieszczeniach, a następnie sprzedawano różnym odbiorcom na terenie Polski oraz wywożono je z Polski między innymi do Niemiec i Norwegii w celu dalszej odsprzedaży.
Rola kierujących grupą polegała głównie na koordynowaniu i nadzorowaniu działań poszczególnych członków grupy, finansowaniu zakupów tytoniu i papierosów, ukrywaniu i przechowywaniu towaru, poszukiwaniu kupców i sprzedaży towaru oraz rozliczaniu poszczególnych członków grupy. Pozostali członkowie grupy zajmowali się głównie przechowywaniem towaru, zaopatrywaniem członków grupy w nielegalny towar oraz poszukiwaniem kupców i jego sprzedażą.

Ustalono, że w okresie działania grupy, tylko od 2012 r. do 2013 r. kierujący grupą Andrzej K. i Marek Ł. dokonali obrotu tytoniem, na którym ciążyły należności publiczno prawne w kwocie 1 111 585, 56 zł.
W okresie swojego działania członkowie grupy popełniając przestępstwa karno-skarbowe narazili Skarb Państwa na uszczuplenie należności podatkowych i celnych w kwocie co najmniej 3 000 000 zł. W toku śledztwa zatrzymano u podejrzanych papierosy i tytoń w postaci suszu i krajanki o wartości co najmniej 439 497 zł. Na poczet grożących podejrzanym kar finansowych grzywien i przepadku przedmiotów pochodzących z przestępstwa zabezpieczono mienie o wartości ponad 660 000 zł.

Podejrzani ( poza dwiema osobami), w tym kierujący grupą Andrzej K. i Marek Ł.  nie przyznali się do zarzucanych im czynów i w większości skorzystali z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Podejrzanym o kierowanie grupą ( art. 258 § 3 kk) grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat, a za udział w zorganizowanej grupie przestępczej ( art. 258 § 1 kk) do 5 lat pozbawienia wolności.

Prokurator Prokuratury Okręgowej

Małgorzata Wojciechowicz