Wniosek o skazanie za znęcanie się nad zwierzętami w Pyrzycach

Szczecin, dnia 23 stycznia 2017 r.

Prokurator Rejonowy w Pyrzycach skierował do Sądu Rejonowego w Stargardzie Zamiejscowego VII Wydziału Karnego w Pyrzycach o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy (na podstawie art. 335 § 1 kpk) i wymierzenia oskarżonej Kamili M. kary
– 10 miesięcy ograniczenia wolności, polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie oraz orzeczenie środka karnego w postaci nawiązki w wysokości 500 zł na cel związany z ochroną zwierząt.
W toku postępowania Kamili M. przedstawiono zarzut o to, że w okresie od listopada 2015 r. daty bliżej nieokreślonej do dnia 8 kwietnia 2016 r. w Pyrzycach, na terenie gospodarstwa rolnego, na którym funkcjonował Uczniowski Klub Jeździecki „JAKOSS” znęcała się nad zwierzętami jedenastoma końmi i trzema sztukami bydła poprzez utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowych, zaniechaniu regularnego usuwania nadmiernej ilości obornika, co powodowało ograniczenie naturalnej pozycji zwierząt, przetrzymywanie zwierząt w zbyt ciasnych pomieszczeniach oraz w zakresie żywienia zwierząt poprzez brak zabezpieczenia odpowiedniej ilości paszy, co skutkowało wychudzeniem zwierząt, to jest o czyn z art. 35 ust. 1a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

W toku dochodzenia Kamila M. przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia odpowiadające ustalonemu stanowi faktycznemu i wyraziła wolę dobrowolnego poddania się karze.

Prokurator Prokuratury Okręgowej
Małgorzata Wojciechowicz