Tymczasowe aresztowanie dla sprawców pobicia – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryfinie

Dnia 13 czerwca 2017 r. na wniosek Prokuratora Rejonowego w Gryfinie Sąd Rejonowy w Gryfinie zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec Mariusza W. i Andrzeja J., podejrzanych o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 11 czerwca 2017 r. w Gryfinie działając w sposób chuligański publicznie i bez powodu, wspólnie i w porozumieniu dokonali pobicia trzech pokrzywdzonych, powodując u nich obrażenia ciała, tj. o przestępstwo z art. 158 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk.

Jak wynika z dokonanych ustaleń, pokrzywdzeni będący obywatelami Ukrainy, przebywają w Polsce w celach zarobkowych. W dniu zdarzenia kiedy udawali się na połów ryb – zostali zaczepieni przez podejrzanych, którzy następnie dokonali ich pobicia. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że przestępstwo to nie miało charakteru narodowościowego, a sprawcy dopuścili się pobicia bez powodu.

Za zarzucany podejrzanym czyn z art. 158 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, przy czym w przypadku występku o charakterze chuligańskim ustawa przewiduje zwiększenie dolnej granicy ustawowego zagrożenia o połowę, a nadto nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej

Joanna Biranowska-Sochalska