Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Gryficach przeciwko sprawcy stosującemu przemoc domową.

Stylizowane zdjęcie figurki Temidy, w tle godło RP

Prokurator Rejonowy w Gryficach skierował do Sądu Rejonowego w Gryficach, akt oskarżenia przeciwko Robertowi Z., podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w okresie od 1 marca 2017 r. do dnia 12 maja 2017 r. w swoim miejscu zamieszkania, po odbyciu kary 2 lat pozbawienia wolności za przestępstwo podobne, ponownie znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją matką w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury, podczas których szarpał pokrzywdzoną i uderzał ją rękami oraz kopał, a ponadto wyzywał ją wulgarnymi słowami, tj. o czyn z art. 207 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

Z ustaleń postępowania wynika, że podejrzany Robert Z. przez okres kilku miesięcy stosował przemoc fizyczną oraz psychiczną wobec swojej matki, wspólnie z którą zamieszkiwał. W toku postępowania zgromadzono dowody, w tym między innymi przesłuchano pokrzywdzoną, a także inne osoby, które to dowody potwierdziły fakt znęcania się przez podejrzanego nad matką.

Wobec podejrzanego Roberta Z. na wniosek prokuratora – Sąd Rejonowy w Gryficach zastosował tymczasowy areszt. Ten środek zapobiegawczy był stosowany również w dniu kierowania aktu oskarżenia do sądu.

Podejrzany był w przeszłości karany sądownie w tym za przestępstwa podobne, w związku z czym obecnie zarzucanego czynu dopuścił się w warunkach recydywy.

Za zarzucany obecnie podejrzanemu czyn z art. 207 § 1 kk popełniony w warunkach recydywy grozi kara od 3 miesięcy do 7,5 roku pozbawienia wolności.