Akt oskarżenia przeciwko sprawcom podejrzanym o znęcanie się nad zwierzętami na terenie ubojni w Witkowie – sprawa Prokuratury Rejonowej w Stargardzie.

Szczecin, dnia 7 lipca 2017 r.

Prokurator Rejonowy w Stargardzie skierował do Sądu Rejonowego w Stargardzie akt oskarżenia, przeciwko trzynastu osobom podejrzanym o popełnienie na terenie ubojni w miejscowości Witkowo, w okresie od 8 lutego 2016 r. do dnia 4 sierpnia 2016 r. szeregu przestępstw polegających na znęcaniu się nad zwierzętami – bydłem i trzodą chlewną, tj. świniami, krowami i cielętami podczas ich transportu i rozładunku, między innymi poprzez bicie różnymi przedmiotami, a także kopanie nogami po ciele i rażenie zwierzęcia poganiaczem elektrycznym tj. o przestępstwa z art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt i inne.

Postępowanie przygotowawcze zostało zainicjowane zawiadomieniem Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA! z siedzibą w Warszawie. W toku postępowania zgromadzono obszerny materiał dowodowy, w tym między innymi otrzymano od zawiadamiającego nagrania, zawierające sceny maltretowania zwierząt – bydła i trzody chlewnej, podczas ich rozładunku na terenie ubojni w miejscowości Witkowo. Jak ustalono zwierzęta podczas rozładunku, były głównie uderzane przez podejrzanych różnymi przedmiotami, tj. rurką, młotkiem, tatuownicą, a także bite i kopane. Miało miejsce również rażenie zwierzęcia poganiaczem elektrycznym. Zachowanie sprawców powodowało także, że transportowane do ubojni zwierzęta były narażone na zbędne cierpienie i stres. Takie działania są zabronione przez przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (art. 6 ust. 2 pkt 4 i 6 tej ustawy).

Zgromadzone w sprawie dowody pozwoliły na przedstawienie zarzutów trzynastu osobom, które dokonywały rozładunku zwierząt. Podejrzani są w wieku od 26 do 66 lat. Jeden z podejrzanych był w przeszłości karany sądownie.

Za zarzucane podejrzanym czyny z art. 35 ust. 1 a ustawy o ochronie zwierząt  grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.