Kolejne zatrzymania w sprawie korupcji w Elektrowni Szczecin – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

Stylizowane zdjęcie figurki Temidy, w tle godło RP

W dniu 17 lipca 2017 r. na polecenie prokuratora funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego – Delegatury w Szczecinie dokonali zatrzymania kolejnych 11 osób, w sprawie związanej z tzw. korupcją menadżerską do jakiej dochodziło w Elektrowni Dolna Odra w Szczecinie. W tej sprawie jest już łącznie ponad 30 podejrzanych.

 

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie nadzoruje śledztwo dotyczące narażenia na znaczną szkodę majątkową Zespołu Elektrowni Dolna Odra – Elektrownia Szczecin. Chodzi o przestępstwo z art. 296 a § 1 i 4 kk
W toku śledztwa ustalono dotychczas, że co najmniej od czerwca 2016 r. osoby zatrudnione w Elektrowni Szczecin nie dopełniały swoich obowiązków i przyjmowały biopaliwo o właściwościach nie spełniających norm technicznych przewidzianych w umowie. W zamian za nie dopełnienie obowiązków przyjmowali oni korzyści majątkowe. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że na skutek tego procederu wyrządzono wielomilionowe szkody spółce Skarbu Państwa tj. Polskiej Grupie Energetycznej S.A.

Pierwsze zatrzymania w tej sprawie miały miejsce już w dniu 2 lutego 2017 r., kiedy to na polecenie prokuratora, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego – Delegatury w Szczecinie dokonali zatrzymania 12 osób, w tym pracowników Elektrowni Dolna Odra w Szczecinie, u których następnie przeprowadzono przeszukania. Wśród zatrzymanych wówczas osób był Główny Inżynier ds. Wytwarzania Energii Elektrowni Szczecin, którego funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego ujęli na gorącym uczynku przyjęcia korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwocie 50.000 zł.
Po dokonaniu zatrzymania, prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty działania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, a także o charakterze korupcyjnym.

Do kolejnych zatrzymań doszło także w dniu 3 lipca 2017r. Tego dnia funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie prokuratora zatrzymali kolejne 10 osób zaangażowanych w ten przestępczy proceder, w tym 9 pracowników Elektrowni. Po doprowadzeniu podejrzanych do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie zostały ogłoszone im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 kk) oraz łapownictwa (art. 296a § 1 kk).

Ostatnie zatrzymania miały miejsce w dniu wczorajszym, tj. 17 lipca 2017 r. Zatrzymanym w tym dniu przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego podejrzanym prokurator przedstawił zarzuty o charakterze korupcyjnym (art. 296a § 2 kk).
Wobec trzech – spośród 34 podejrzanych – na wniosek prokuratora stosowane jest tymczasowe aresztowanie. Wśród osób tymczasowo aresztowanych jest Główny Inżynier ds. Wytwarzania Energii Elektrowni Szczecin, a także biznesmen, któremu zarzuca się m. in. wręczanie korzyści majątkowych.

Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz poręczenia majątkowego w rożnych kwotach do 60.000 zł.
Za zarzucane przestępstwa między innymi polegające na tzw. korupcji z art. 296a § 2 kk grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej

Joanna Biranowska-Sochalska