PO VII WB 262.57.2017 na „Usługa naprawy sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”

PO VII WB 262.57.2017  na  „Usługa naprawy sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”

1. Zaproszenie

2. zał. 1 – formularz oferty cenowej

3. zał. 2 – wzór umowy

4. pytania i odpowiedzi 1

5. Zestawienie komputerów, laptopów i drukarek

6. Zawiadomienie o wyborze oferty