Zakończono śledztwo w sprawie o handel ludźmi i zmuszanie do prostytucji – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Joachimowi P., któremu zarzucono między innymi popełnienie przestępstw polegających na tym, że działając w Szczecinie i na terenie Niemiec dopuścił się handlu ludźmi w ten sposób, że przewiózł z Polski do Niemiec, a następnie przyjął do prowadzonego przez siebie i inne ustalone osoby klubu nocnego, w celu wykorzystania do prostytucji trzy pokrzywdzone, czerpiąc z faktu uprawiania przez nie prostytucji korzyści majątkowe, a ponadto wobec dwóch spośród pokrzywdzonych kobiet stosował przemoc, zmuszając je do uprawiania prostytucji, tj. o przestępstwo z art. 189a § 1 kk w zb. z art. 203 kk i art. 204 § 2 kk i inne.

Z ustaleń śledztwa wynika, że sprawca w wieku 53 lat działał na terenie Szczecina oraz Niemiec, gdzie wspólnie z innymi osobami prowadził klub nocny. Jak ustalono, podejrzany dopuścił się przewiezienia z terenu Polski do Niemiec trzech pokrzywdzonych kobiet. Dwie pokrzywdzone wyjeżdżając do Niemiec były przekonane, że będą pracowały w barze, bądź jako pomoc kuchenna. Na miejscu okazywało się, że w rzeczywistości pokrzywdzone kobiety miały świadczyć usługi seksualne. Jednocześnie podejrzany czerpał z tego faktu korzyści majątkowe. Ponadto dwie z pokrzywdzonych podejrzany osobiście zmuszał do prostytucji, stosując wobec nich przemoc.

Ponieważ podejrzany ukrywał się przed organami ścigania, wszczęto jego  poszukiwania Europejskim Nakazem Aresztowania. Ostatecznie został on zatrzymany i tymczasowo aresztowany. W dacie skierowania aktu oskarżenia w dalszym ciągu  stosowano wobec niego tymczasowe aresztowanie.

Za zarzucane podejrzanemu przestępstwa między innymi polegające na handlu ludźmi tj. z art. 189a § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 15 lat.

Kampania informacyjna „Nie każdy pociąg jedzie do Hollywood”