PO IV WOS 1111.10.2017 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PROKURATUR REJONOWYCH MAJĄCYCH SIEDZIBĘ W SZCZECINIE

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PROKURATUR REJONOWYCH MAJĄCYCH SIEDZIBĘ W SZCZECINIE

 

PO IV WOS 1111.10.2017

           

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy
w jednostkach organizacyjnych prokuratur rejonowych mających siedzibę w Szczecinie Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

 

 1. Natalię Kwolek,
 2. Małgorzatę Kozłowską,
 3. Martę Maszczyk,
 4. Elwirę Rutkiewicz,
 5. Dariusza Kulińskiego,
 6. Annę Oroń,
 7. Joannę Marciniak,
 8. Martę Frątczak,
 9. Laurę Rowińską,
 10. Wiolettę Podsiadło,
 11. Artura Barana,
 12. Justynę Odrowską,
 13. Malwinę Miszczyszyn,
 14. Żanetę Porożyńską,
 15. Aleksandrę Grobleną,
 16. Aleksandrę Jadwigę Marulewską,
 17. Justynę Depczyńską,
 18. Anetę Tȍrmȁnen,
 19. Sylwię Warszyńską-Kufel.

 

Drugi etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności – zostanie przeprowadzony w dniu 17 sierpnia 2017 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, w dwóch grupach:

 

–  o godz. 11:00

 1. Natalia Kwolek,
 2. Małgorzata Kozłowska,
 3. Marta Maszczyk,
 4. Elwira Rutkiewicz,
 5. Dariusz Kuliński,
 6. Anna Oroń,
 7. Joanna Marciniak,
 8. Marta Frątczak,
 9. Laura Rowińska,
 10. Artur Baran,

 

 

–  o godz. 13:00.

 1. Wioletta Podsiadło,
 2. Justyna Odrowska,
 3. Malwina Miszczyszyn,
 4. Żaneta Porożyńska,
 5. Aleksandra Groblena,
 6. Aleksandra Jadwiga Marulewska,
 7. Justyna Depczyńska,
 8. Aneta Tȍrmȁnen,
 9. Sylwia Warszyńska-Kufel.

 

 

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie, do gabinetu nr 301 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

Sekretarz Komisji

Sylwia Sokół