PO IV WOS 1111.11.2017 LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PROKURATUR REJONOWYCH MAJĄCYCH SIEDZIBĘ W SZCZECINIE

PO IV WOS 1111.11.2017

                W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w jednostkach organizacyjnych prokuratur rejonowych mających siedzibę w Szczecinie Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu:

1.Marta Maszczyk
2.Natalia Kwolek
3.Wioletta Podsiadło
4.Aleksandra Grobelna
5.Dariusz Kuliński
6.Elwira Rutkiewicz
7.Anna Oroń
8.Joanna Marciniak
9.Aleksandra Jadwiga Marulewska
10.Małgorzata Kozłowska
11.Malwina Miszczyszyn

 

Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – zostanie przeprowadzony w dniu 7 września 2017 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoisława 6:

Godzina 10:00

1.Marta Maszczyk
2.Natalia Kwolek
3.Wioletta Podsiadło
4.Aleksandra Grobelna
5.Dariusz Kuliński
6.Elwira Rutkiewicz

 

Godzina 11:30

1.Anna Oroń
2.Joanna Marciniak
3.Aleksandra Jadwiga Marulewska
4.Małgorzata Kozłowska
5.Malwina Miszczyszyn

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja w szczególności oceni umiejętności dotyczące wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. Kandydat powinien zapoznać się z przepisami regulującymi podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania prokuratury:

  1. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.
  2. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.
  3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 3 marca 2017 r.
    w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników
    i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.
  4. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.

 

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanych godzinach do gabinetu nr 129 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.                                                  

Sekretarz Komisji
Sylwia Sokół