PO IV WOS 1111.11.2017 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W GOLENIOWI

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W GOLENIOWIE

 

PO IV WOS 1111.11.2017

           

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy
w Prokuraturze Rejonowej w Goleniowie Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

 

  1. Dominikę Tomaszewską,
  2. Artura Barana.

 

Drugi etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności – zostanie przeprowadzony w dniu 17 sierpnia 2017 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, o godz. 9.00.  

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie,  do gabinetu nr 301 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

Sekretarz Komisji

Sylwia Sokół