Podejrzany w sprawie korupcji w Elektrowni Szczecin ponownie w areszcie – skuteczne zażalenie prokuratora na decyzję Sądu Okręgowego w Szczecinie o uchyleniu tymczasowego aresztowania – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

W dniu 26 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał postanowienie o przedłużeniu tymczasowego aresztowania wobec jednego z podejrzanych w sprawie związanej z korupcją w Elektrowni Szczecin – Waleriana F., z zastrzeżeniem, że środek ten ulegnie zmianie z chwilą złożenia poręczenia majątkowego w wysokości określonej przez Sąd. Z uwagi na fakt, że wpłacono określone przez Sąd poręczenie, podejrzany został zwolniony z aresztu. Jednocześnie prokurator złożył zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2017 r.

W dniu 16 sierpnia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie uwzględnił zażalenie prokuratora, w całości podzielając wskazaną w nim argumentację i uznał, że podejrzany powinien w dalszym ciągu pozostawać w areszcie. Decyzja ta jest prawomocna.