Skazanie fotografa oskarżonego o podawanie nasienia w artykułach spożywczych.

Stylizowane zdjęcie figurki Temidy, w tle godło RP

22 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum skazał Marcina N. oskarżonego przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie o szereg czynów z art. 197 § 2 kk, 191a § 1 i inne na karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

22 marca 2017 r. prokurator z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oskarżył Marcina N. m.in. o to, że doprowadził pokrzywdzone podstępem do poddania się innej czynności seksualnej polegającej na spożyciu produktów spożywczych zawierających nasienie.

Oskarżony Marcin N. złożył po skierowaniu aktu oskarżenia wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, wobec wyrażenia zgody na zaproponowaną karę przez prokuratora oraz pełnomocnika pokrzywdzonych, wydał w sprawie wyrok i skazał Marcina N. na karę bezwzględną 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, zakaz wykonywania zawodu fotografa na okres 15 lat. Sąd orzekł także zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi oraz obowiązek zapłaty pokrzywdzonym zadośćuczynienia.