Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o rasizm – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód.

Stylizowane zdjęcie figurki Temidy, w tle godło RP

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu Maciejowi N., któremu zarzucono popełnienie przestępstw polegających m. in. na tym, że:

1) w roku 2017 do dnia 11 kwietnia 2017 r. w Lipianach, kierował groźby bezprawne pozbawienia życia, uszkodzenia ciała i spalenia lokalu gastronomicznego, a także umieścił obraźliwe napisy wobec obywatela Jemenu z powodu jego przynależności narodowej i wyznaniowej, tj. o przestępstwo z art. 119 § 1 kk,

2)  w okresie od lipca 2016 r. do dnia 11 kwietnia 2017 r. w Pyrzycach bezpośrednio wobec innych osób, a także za pośrednictwem portalu internetowego „Facebook”  publicznie nawoływał do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych, a ponadto w dniu 7 stycznia 2017 r. publicznie za pośrednictwem portalu „Facebook” znieważył obywatela Jemenu wulgarnymi słowami z powodu jego przynależności narodowej i wyznaniowej, tj. o przestępstwo z art. 256 § 1 kk w zb. z art. 257 kk w zw., z art. 11 § 2 kk.

W dniu 11 kwietnia 2017 r. pokrzywdzony będący obywatelem Jemenu, poinformował Komendę Powiatową Policji w Pyrzycach, że nieznana jemu osoba wykonała wulgarny napis na elewacji prowadzonego przez niego baru, a ponadto groziła spaleniem tego lokalu i pozbawieniem życia. Pokrzywdzony dowiedział się o tych groźbach od swoich klientów. W wyniku sprawnych działań Policji sprawca został ustalony i zatrzymany.

Już w dniu 14 kwietnia 2017 r. na wniosek prokuratora, Sąd zastosował wobec podejrzanego Macieja N. tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy, które zostało następnie przedłużone na dalszy okres.

Kolejne ustalenia śledztwa wykazały, iż podejrzany za pośrednictwem portalu internetowego już od lipca 2016 r. publicznie nawoływał do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych, a ponadto w dniu 7 stycznia 2017 r. również za pośrednictwem portalu internetowego znieważył pokrzywdzonego wulgarnymi słowami, co także było spowodowane różnicami narodowościowymi.

Za zarzucane podejrzanemu przestępstwo z art. 119 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, zaś za drugi czyn podejrzanemu na podstawie art. 257 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.