Akt oskarżenia w sprawie wypadku drogowego na pl. Zwycięstwa w Szczecinie – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko podejrzanej Katarzynie P. której zarzucono popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że:
w dniu 1 czerwca 2017 r. w Szczecinie kierując samochodem osobowym marki Mercedes na skrzyżowaniu pl. Zwycięstwa z ul. Potulicką jadąc środkowym pasem ruchu od strony ul. Kopernika, naruszyła nieumyślnie zasady bezpieczeństwa i przepisy obowiązujące w ruchu drogowym, w ten sposób, że zaniechała właściwej obserwacji przedpola jazdy i nie zachowała bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu marki Opel, uderzając w tył tego pojazdu, którego kierująca jadąc tym samym pasem ruchu zatrzymała się przed wyznaczonym przejściem dla pieszych, celem ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, w wyniku czego kierująca pojazdem marki Opel doznała obrażeń ciała w postaci skręcenia kręgosłupa szyjnego z pourazowym zespołem bólowym oraz bólami i zawrotami głowy, wskutek czego doszło u niej do rozstroju zdrowia na okres trwający dłużej niż 7 dni w rozumieniu art. 157 § 1 kk, tj. o przestępstwo z art. 177 § 1 kk.

Z ustaleń postępowania wynika, że w dniu 1 czerwca 2017 r. podejrzana kierowała samochodem osobowym marki Mercedes. Jechała ona od strony ulicy Kopernika w kierunku ulicy Potulickiej. Znajdując się na skrzyżowaniu Pl. Zwycięstwa z ul. Potulicką nie zachowała wymaganej ostrożności i bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu marki Opel, którego kierująca zatrzymała się, aby przepuścić przechodzącego przez przejście pieszego. Na skutek wypadku, u pokrzywdzonej doszło do urazu kręgosłupa szyjnego, co skutkowało rozstrojem zdrowia na okres przekraczający 7 dni w rozumieniu art. 157 § 1 kk.

Wobec podejrzanej prokurator dokonał zabezpieczenia na mieniu. Podejrzana nie była w przeszłości karana sądownie.
a spowodowanie wypadku podejrzanemu na podstawie art. 177 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej

Joanna Biranowska-Sochalska