PO IV WOS 1111.10.2017 konkurs na staż urzędniczy w jednostkach organizacyjnych prokuratur rejonowych w Szczecinie

PO IV WOS 1111.10.2017

Uprzejmie informuję, że Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 127/17 Prokuratora Okręgowego w Szczecinie do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w jednostkach organizacyjnych prokuratur rejonowych mających siedzibę w Szczecinie ustaliła, iż dla kandydatów, którzy z przyczyn usprawiedliwionych (udokumentowanych) nie będą mogli przystąpić do wyznaczonego na dzień  7 września 2017 r. III etapu konkursu na staż urzędniczy, wyznaczony zostaje dodatkowy termin na dzień 18 września 2017 roku o godz.10:00. Osoby te winny złożyć stosowny (udokumentowany) wniosek zawierający usprawiedliwienie nieobecności z prośbą o umożliwienie uczestniczenia w III etapie konkursu w dodatkowym terminie

Przewodniczący Komisji
Zastępca Prokuratora Okręgowego
Mirosław Jezierski