PO VII WB 262.69.2017 na „Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu budowlanego – wykonanie przewodów kominowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Goleniowie położonego przy ul. Dworcowej 2”

PO VII WB 262.69.2017  na  „Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu budowlanego – wykonanie przewodów kominowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Goleniowie położonego przy ul. Dworcowej 2

1. zaproszenie

2. zał. 1 – formularz oferty cenowej

3. zał. 2 – wzór umowy

4. rzuty kondygnacji

5. zawiadomienie o unieważnieniu