Tymczasowe aresztowanie dla podejrzanego o wyłudzenie środków z tytułu obligacji korporacyjnych – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

Stylizowane zdjęcie figurki Temidy, w tle godło RP

Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie w dniu 22 września 2017 r. zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec Tomasza W., podejrzanego między innymi o wyłudzenie środków z tytułu obligacji korporacyjnych, tj. o czyny z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art 90 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U.2015.238 z zm.) w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie nadzoruje śledztwo w toku którego ustalono między innymi, że podejrzany Tomasz W. w roku 2014 będąc prezesem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dokonał emisji obligacji korporacyjnych tej spółki wprowadzając obligatariuszy – nabywców tych obligacji w błąd, zarówno co do kondycji finansowej spółki emitującej obligacje, jak i rzetelności danych zawartych w dokumentacji związanej z tą emisją, a przedkładaną informacyjnie dla nabywców, tj. o czyny z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art 90 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U.2015.238 z zm.) w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk. Wartość wyrządzonej w ten sposób szkody wynosi blisko dwa i pół miliona złotych.
Ponadto podejrzanemu zarzucono przestępstwo związane z działaniem na szkodę spółki, której był prezesem, tj. przestępstwo z art. 296 § 1 kk w zw. z art. 12 kk oraz przywłaszczenie mienia należącego do tej spółki o wartości przekraczającej milion złotych z pokrzywdzeniem wierzycieli, tj. przestępstwo z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 301 § 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Podejrzanemu za przestępstwa z art. 286 § 1 kk i art. 284 § 2 kk na podstawie art. 294 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat, zaś za przestępstwo z art. 296 § 1 kk grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej

Joanna Biranowska-Sochalska