Tymczasowy areszt dla podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków, a także papierosów bez znaków akcyzy – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie.

Zdjęcie togi prokuratora oraz akt prokuratorskiego postępowania karnego

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód w Szczecinie nadzoruje śledztwo przeciwko Dariuszowi G. podejrzanemu m. in. o to, że: w dniu 6 września 2017 r. w Policach posiadał wbrew warunkom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii znaczną ilość substancji psychotropowej w postaci 43,82 gramów amfetaminy, 45 sztuk tabletek zawierających w swoim składzie MDMA oraz 700,52 grama marihuany, tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Ponadto podejrzanemu zarzuca się posiadanie wyrobów akcyzowych w postaci papierosów różnych marek, w łącznej ilości 6560 sztuk bez ich uprzedniego oznaczenia polskimi znakami akcyzy, w wyniku czego naraził na uszczuplenie podatek akcyzowy w kwocie 5.558,95 zł., tj. o przestępstwo z art. 65 § 1 i 4 kks.

W sprawie tej, na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy Szczecin-Zachód w Szczecinie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

 Podejrzanemu za czyn z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii   grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10, zaś za czyn z art. 65 § 1 i 4 kks grozi kara grzywny.