Tymczasowy areszt dla podejrzanych o serię wymuszeń rozbójniczych w szczecińskich sklepach – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo.

Zdjęcie togi prokuratora oraz akt prokuratorskiego postępowania karnego

Dnia 17 września 2017 r. na wniosek Prokuratora Rejonowego Szczecin-Niebuszewo, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec Artura C. i Patryka J. podejrzanych o dokonanie przestępstw polegających między innymi na wymuszeniach rozbójniczych w szczecińskich sklepach, tj. o czyny z art. 282 kk i inne.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo nadzoruje postępowanie przeciwko dwóm podejrzanym, tj. Arturowi C. i Patrykowi J., którym zarzucono, że działając wspólnie i w porozumieniu w okresie od sierpnia 2017 r. do dnia 14 września 2017 r. w Szczecinie w jednym ze sklepów sieci „Żabka”, grożąc zamachem na życie oraz gwałtownym zamachem na mienie, doprowadzili ajenta w/w sklepu do rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 500 zł. w zamian za nieuszkodzenie mienia znajdującego się w sklepie. Ponadto jak ustalono, obaj podejrzani w okresie od 6 września 2017 r. do dnia 14 września 2017 r. w Szczecinie w innym sklepie sieci „Żabka” grożąc zamachem na życie oraz gwałtownym zamachem na mienie, doprowadzili ajenta w/w sklepu do rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 1.000 zł. w zamian za nieuszkodzenie mienia znajdującego się w tym sklepie. Obydwa opisane wyżej przestępstwa stanowią tzw. wymuszenie rozbójnicze o którym mowa w art. 282 kk.

Dodatkowo podejrzany Artur C. usłyszał zarzut trzeciego wymuszenia rozbójniczego kwoty 1.000 zł., jakiego dokonał w okresie od sierpnia 2017 r. do dnia 14 września 2017 r. w Szczecinie w jednym ze sklepów sieci „Małpka”, a ponadto zarzut związany z kierowaniem gróźb karalnych na szkodę pokrzywdzonej kobiety – przestępstwo z art. 190 par. 1 kk.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że Artur C. był w przeszłości karany sądownie za przestępstwo przeciwko życiu i obecnie zarzucanych mu czynów dopuścił się w warunkach recydywy.

Za czyny zarzucane podejrzanemu Patrykowi J. z art. 282 kk grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat, zaś Arturowi C. grozi kara pozbawienia wolności do 15 lat, zaś za przestępstwo z art. 190 par. 1 kk grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.