Tymczasowy areszt dla włamywacza – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryfinie

Zdjęcie togi prokuratora oraz akt prokuratorskiego postępowania karnego

Prokuratura Rejonowa w Gryfinie nadzoruje postępowanie przeciwko Piotrowi B., któremu zarzucono popełnienie trzech przestępstw przeciwko mieniu, w tym jednej kradzieży i dwóch kradzieży z włamaniami. W tej sprawie, na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Gryfinie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.

Z ustaleń postępowania wynika, że podejrzany Piotr B. w okresie od 23 do 24 sierpnia 2017 r. dokonał kradzieży maszynki do strzyżenia o wartości 600 zł. i pieniędzy w kwocie 100 zł. z zakładu fryzjerskiego w Mieszkowicach, tj. przestępstwa z art. 278 § 1 kk. Ponadto podejrzany w dniu 26 sierpnia 2017 r. w Mieszkowicach dokonał kradzieży z włamaniem do mieszkania, skąd zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze i perfumy o łącznej wartości strat 2.364,50 zł., tj. czynu z art. 279 § 1 kk. Z ustaleń postępowania wynika również, że podejrzany w dniu 28 sierpnia 2017 r. w Mieszkowicach dokonał kradzieży z włamaniem do innego mieszkania, skąd zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 1.498,20 zł., tj. czynu z art. 279 § 1 kk.

Podejrzanemu za czyn z art. 278 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, zaś za przestępstwa z art. 279 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności roku do lat 10.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej

Joanna Biranowska-Sochalska