Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo przeciwko sprawcy stosującemu przemoc domową

Prokurator Rejonowy Szczecin-Niebuszewo skierował do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, akt oskarżenia przeciwko Piotrowi M., podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w okresie od maja 2015 r. do dnia 11 maja 2017 r. w swoim miejscu zamieszkania, po odbyciu kary 10 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo podobne, znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją partnerką w ten sposób, że wszczynał awantury, podczas których wyzywał ją wulgarnymi słowami, poniżał i groził pozbawieniem życia, a ponadto w dniu 11 maja 2017 r. groził pokrzywdzonej przy użyciu noża kuchennego, a nadto bił ja rękoma i kopał, a także szarpał za włosy i rzucał w jej kierunku różnymi przedmiotami użytku domowego, tj. o czyn z art. 207 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

Z ustaleń postępowania wynika, że podejrzany Piotr M. przez okres blisko dwóch lat stosował przemoc fizyczną oraz psychiczną wobec pokrzywdzonej. W toku postępowania zgromadzono dowody, w tym między innymi przesłuchano pokrzywdzoną, a także inne osoby, które to dowody potwierdziły fakt znęcania się przez podejrzanego nad w/w. Ponadto w toku postępowania uzyskano dokumentację zgromadzoną w ramach tzw. „Niebieskiej Karty”.

Wobec podejrzanego Piotra M. na wniosek prokuratora – Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum zastosował tymczasowy areszt. Ten środek zapobiegawczy był stosowany również w dniu kierowania aktu oskarżenia do sądu.
Podejrzany był w przeszłości karany sądownie w tym za przestępstwa podobne, w związku z czym obecnie zarzucanego czynu dopuścił się w warunkach recydywy.
Za zarzucany obecnie podejrzanemu czyn z art. 207 § 1 kk popełniony w warunkach recydywy grozi kara od 3 miesięcy do 7,5 roku pozbawienia wolności.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej

Joanna Biranowska-Sochalska