Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście przeciwko sprawcy rozboju.

Stylizowane zdjęcie figurki Temidy, w tle godło RP

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu Markowi K.  któremu zarzucono popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 13 lipca  2017 r. w Szczecinie przy al. Bohaterów Warszawy działając w warunkach recydywy, na klatce schodowej budynku  działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej użył przemocy wobec pokrzywdzonego zadając mu cios w twarz, na skutek czego pokrzywdzony upadł, po czym przeszukał odzież pokrzywdzonego i ukradł pieniądze w kwocie nie mniejszej niż 70 zł,  tj. o przestępstwo z art. 280 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

Z ustaleń śledztwa wynika, że pokrzywdzony 13 lipca 2017 r. w godzinach popołudniowych wracał do mieszkania ze sklepu. Gdy znajdował się na klatce schodowej został napadnięty przez podejrzanego, który uderzył go w twarz, a gdy pokrzywdzony mężczyzna upadł – Marek K. obszukał jego odzież i ukradł pieniądze w kwocie nie mniejszej niż 70 zł.

Pokrzywdzony o zdarzeniu niezwłocznie powiadomił Policję. Na skutek sprawnych działań funkcjonariuszy Policji, podejrzany został w krótkim czasie zatrzymany, zaś na wniosek prokuratora tymczasowo aresztowany. Tymczasowe aresztowanie było stosowane również w dniu kierowania aktu oskarżenia do Sądu.

Podejrzany był w przeszłości wielokrotnie karany sądownie, w tym za przestępstwa z użyciem przemocy i obecnie zarzucanego czynu dopuścił się w warunkach recydywy.

Za zarzucany obecnie podejrzanemu czyn grozi kara pozbawienia wolności od 2 lat do 12, przy czym z uwagi na fakt popełnienia przestępstwa w warunkach recydywy wobec podejrzanego może zostać wymierzona kara w rozmiarze do lat 15.