Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód przeciwko sprawcy stosującemu przemoc domową

Prokurator Rejonowy Szczecin-Zachód skierował do Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, akt oskarżenia przeciwko Rafałowi J. podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że od grudnia 2015 r. do dnia 9 kwietnia 2017 r. w miejscowościach Grzybno i Police znęcał się psychicznie nad wspólnie z nim zamieszkującą żoną oraz dwójką małoletnich dzieci, w ten sposób że wszczynał bezpodstawne awantury, podczas których wyzywał żonę słowami wulgarnymi, groził uszkodzeniem ciała oraz utrudniał jej kontakty z innymi osobami, zaś wobec dwójki dzieci używał słów poniżających, groził im pozbawianiem życia oraz znęcał się nad nimi fizycznie naruszając ich nietykalność cielesną uderzając w głowę i popychając, a nadto w okresie od 15 marca 2016 r. do dnia 9 kwietnia 2017 r. w Policach znęcał się fizycznie nad żoną m. in. szarpiąc ją, popychając, uderzając po twarzy oraz brzuchu, tj. o przestępstwo z art. 207 § 1 kk.

Z ustaleń postępowania wynika, że podejrzany Rafał J. przez dłuższy okres czasu stosował przemoc fizyczną oraz psychiczną wobec swojej żony, a także dwójki małoletnich dzieci. W toku postępowania zgromadzono dowody, w tym między innymi przesłuchano w charakterze świadków pokrzywdzoną oraz dzieci, a także inne osoby. Zeznania świadków i pozostałe zebrane dowody potwierdziły fakt znęcania się przez podejrzanego nad rodziną. Nadto w toku postępowania uzyskano dokumentację zgromadzoną w ramach tzw. „Niebieskiej Karty”.

Wobec podejrzanego Rafała J. na wniosek prokuratora – Sąd Rejonowy w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie zastosował tymczasowy areszt. Ten środek zapobiegawczy był stosowany również w dniu kierowania aktu oskarżenia do sądu.
Podejrzany był w przeszłości karany sądownie. Za zarzucany obecnie podejrzanemu czyn z art. 207 § 1 kk grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej

Joanna Biranowska-Sochalska