PO IV WOS 1110.11.2017 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

PO IV WOS 1110.11.2017 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

Prokurator Okręgowy w Szczecinie, uprzejmie informuje o wolnym etacie asesorskim w prokuraturze okręgu szczecińskiego:

1 etat w Prokuraturze Rejonowej w Gryficach

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji na asesora i spełniające kryteria ustawowe, winny złożyć w terminie do dnia 27 października 2017 r. wniosek adresowany do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Szczecinie na adres:

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
ul. Stoisława 6
70-952 Szczecin

Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające kwalifikacje do uzyskania nominacji na asesora, w szczególności świadectwo zdania egzaminu prokuratorskiego bądź sędziowskiego.
Swoją kandydaturę może zgłosić również osoba, która spełnia warunki określone w art. 75 § 1 pkt 1–5 i 8 ustawy prawo o prokuraturze, tj. zdała egzamin adwokacki lub radcowski i:
1) przez co najmniej 3 lata wykonywała czynności związane z tworzeniem lub stosowaniem prawa w urzędach obsługujących organy państwowe lub
2) posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 484 96 75.
Termin posiedzenia kolegium opiniującego wnioski kandydatów na asesora zostanie wyznaczony w okresie późniejszym.

PROKURATOR OKRĘGOWY
Remigiusz Dobrowolski
Prokurator Prokuratury Regionalnej