Tymczasowy areszt dla sprawcy podpalenia – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo

Dnia 3 października 2017 r. na wniosek Prokuratora Rejonowego Szczecin-Niebuszewo, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec Mariusza K., któremu zarzuca się, że w dniu 29 września 2017 r. w Szczecinie w mieszkaniu przy ul. Barnima sprowadził zdarzenie zagrażające życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach poprzez umyślne podłożenie ognia w mieszkaniu, w wyniku czego spaleniu uległo mieszkanie a także część budynku, tj. o przestępstwo z art. 163 § 1 pkt 1 kk.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że podejrzany przebywając w jednym z mieszkań w budynku wielorodzinnym przy ul. Barnima w Szczecinie w sposób umyślny podłożył ogień doprowadzając do pożaru. Zdarzenie to zagrażało życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach.
Na skutek działań funkcjonariuszy Policji, sprawca został zatrzymany, a następnie na wniosek prokuratora – tymczasowo aresztowany na najbliższe 3 miesiące. Jednocześnie – stosując areszt – Sąd zastrzegł, że ulegnie on uchyleniu w przypadku wpłaty poręczenia majątkowego w wysokości 10.000 zł, we wskazanym przez Sąd terminie. Prokurator złożył zażalenie na postanowienie Sądu w związku z przewidzianą przez Sąd możliwością wpłaty poręczenia majątkowego.

Za zarzucane podejrzanemu przestępstwo na podstawie art. 163 § 1 pkt1 kk grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej

Joanna Biranowska-Sochalska