Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Gryfinie przeciwko sprawcy stosującemu przemoc domową

Prokurator Rejonowy w Gryfinie skierował do Sądu Rejonowego w Gryfinie, akt oskarżenia przeciwko Gabrielowi A., podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w okresie od 2007 r. do dnia 18 listopada 2017 r., na terenie jednej z miejscowości powiatu Gryfińskiego znęcał się fizycznie i psychicznie nad partnerką, w ten sposób, że m. in. wyzywał ją słowami uznanymi powszechnie za obelżywe, popychał, szarpał, bił po twarzy, kontrolował sprawdzając jej telefon, tj. o przestępstwo z art. 207 § 1 kk.

Czytaj dalej Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Gryfinie przeciwko sprawcy stosującemu przemoc domową

Akt oskarżenia w sprawie dwóch rozbojów – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie

Prokurator Rejonowy Szczecin-Zachód w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko dwóm dwudziestolatkom ze Szczecina podejrzanemu o dokonanie rozbojów z użyciem noża na szkodę dostawców pizzy ze Szczecina. W toku śledztwa ustalono, że 26 sierpnia 2017 r. podejrzani przyjechali samochodem pod jedną ze szczecińskich pizzerii, poczekali na nadjeżdżającego z towarem dostawcę, a następnie zaparkowali niedaleko miejsca gdzie ww. pozostawił swój samochód i czekali na wracającego z utargiem pokrzywdzonego. Następnie grożąc użyciem noża zabrali dostawcy pieniądze pochodzące z utargu w kwocie 860 zł oraz napiwki w kwocie nie mniejszej niż 140 zł. Czytaj dalej Akt oskarżenia w sprawie dwóch rozbojów – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie

Akt oskarżenia za usiłowanie zabójstwa- sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie

Prokurator Rejonowy Szczecin-Zachód w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko sześćdziesięciopięcioletniemu obywatelowi Gruzji, podejrzanemu o usiłowanie zabójstwa. Do zdarzenia doszło w dniu 6 września 2017 r. w Szczecinie przy ul. Radomskiej. Ustalono, że podejrzany w dniu 4 września 2017 r. przyszedł do miejsca zamieszkania pokrzywdzonego, u którego w przeszłości wynajmował pokój i poprosił o możliwość pozostawienia u niego swoich rzeczy, po odbiór których zgłosił się w dniu 6 września 2017 r. Pokrzywdzonemu zależało na kontynuowaniu rozpoczętych wcześniej prac w ogrodzie, więc nalegał na jak najszybsze opuszczenia mieszkania przez podejrzanego. Czytaj dalej Akt oskarżenia za usiłowanie zabójstwa- sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie

Akt oskarżenia w sprawie wypadku drogowego na Placu Zgody – akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie

Prokurator Rejonowy Szczecin-Śródmieście w Szczecinie skierował do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Julicie B. podejrzanej o to, że w dniu 4 czerwca 2017 r. w Szczecinie nieumyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że kierując autobusem komunikacji miejskiej, podczas wymiany pasażerów na przystanku autobusowym przy Placu Zgody w Szczecinie nie zachowała wymaganej ostrożności podczas zamykania drzwi pojazdu, poprzez zaniechanie użycia sygnału dźwiękowego ostrzegającego osoby wysiadające z pojazdu oraz niewłaściwą obserwację przestrzeni w bezpośredniej bliskości autobusu, w następstwie czego przytrzasnęła zamykanymi drzwiami środkowymi autobusu wsiadającą do jego wnętrza pasażerkę, w wyniku czego pokrzywdzona została wypchnięta z autobusu i upadła na betonowe podłoże doznając tępego urazu lewego barku i złamania kości łonowej skutkujących powstaniem u ww. choroby realnie zagrażającej życiu i naruszenia czynności narządu ciała jakim jest lewa ręka na okres powyżej 7 dni to jest o czyn z art. 177 § 2 kk. Czytaj dalej Akt oskarżenia w sprawie wypadku drogowego na Placu Zgody – akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie

Akt oskarżenia przeciwko sprawcy śmiertelnego wypadku drogowego w okolicach miejscowości Barkowo – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryficach

Prokuratura Rejonowa w Gryficach skierowała do Sądu Rejonowego w Gryficach, akt oskarżenia przeciwko Ireneuszowi Dz., podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 19 czerwca 2017 r. na drodze wojewódzkiej nr 109 w okolicach miejscowości Barkowo umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że kierując samochodem osobowym marki BMW jadąc w kierunku miejscowości Płoty, znajdując się pod wpływem amfetaminy, zbliżając się do wyznaczonego przejścia dla pieszych, nie zachował szczególnej ostrożności i nienależycie obserwował drogę oraz nie ustąpił pierwszeństwa pieszej, w wyniku czego potrącił prawidłowo przechodzącą przez wyznaczone przejście dla pieszych pokrzywdzoną, która na skutek doznanych wielonarządowych obrażeń ciała zmarła, tj. o czyn z art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk. Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko sprawcy śmiertelnego wypadku drogowego w okolicach miejscowości Barkowo – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryficach

Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o uprawę i wytwarzanie marihuany – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryfinie.

Prokuratura Rejonowa w Gryfinie skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu Jarosławowi F., któremu zarzucono popełnienie przestępstwa polegającego m. in. na tym, że:

– w okresie do dnia 2 sierpnia 2017 r. w jednej z miejscowości na terenie powiatu gryfińskiego, wbrew przepisom ustawy działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wytworzył znaczną ilość środków odurzających w postaci co najmniej 630,37 gramów konopi innych niż włókniste zwanych potocznie marihuaną, tj. o przestępstwo z art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

– w okresie od 28 kwietnia 2017 r. do dnia 2 sierpnia 2017 r. w jednej z miejscowości na terenie powiatu gryfińskiego, wbrew przepisom ustawy uprawiał konopie inne niż włókniste zwane potocznie marihuaną, w ilości co najmniej 92 krzewów i mogła dostarczyć co najmniej 951,81 grama marihuany, tj. o przestępstwo z art. 63 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o uprawę i wytwarzanie marihuany – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryfinie.

Akt oskarżenia przeciwko nietrzeźwemu kierowcy – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu Jerzemu M., któremu zarzucono popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że:

w dniu 28 września 2017 r. na drodze publicznej, tj. na ul. Szerokiej w Szczecinie kierował pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym – samochodem marki Honda, wbrew orzeczonemu wcześniej przez sąd zakazowi prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, znajdując się przy tym w stanie nietrzeźwości wynoszącym 2,96 promila alkoholu we krwi, tj. o przestępstwo z art. 178a § 1 i 4 kk.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko nietrzeźwemu kierowcy – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód.

Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o usiłowanie zabójstwa. Sprawa Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach.

Prokurator Rejonowy w Pyrzycach skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia wobec Jacka Cz. podejrzanego m. in. o to, że w dniu 2 lipca 2017 r. w jednej z miejscowości na terenie gminy Pyrzyce, przewidując możliwość pozbawienia życia innej osoby i godząc się na to, usiłował zadać cios swojej matce w głowę trzymanym w dłoni nożem, jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na skuteczną obronę pokrzywdzonej i użycie środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszkę Policji, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk i inne.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o usiłowanie zabójstwa. Sprawa Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach.

Akt oskarżenia przeciwko sprawcy wypadku drogowego z ul. Potulickiej – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście.

Prokuratura Rejonowa w Szczecin-Śródmieście skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, akt oskarżenia przeciwko Marcinowi  J. podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 8 września 2017 r. w Szczecinie jadąc ul. Potulicką w kierunku ul. Piekary, kierując pojazdem m-ki Fiat Scudo naruszył nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w ten sposób, że podczas wykonywania manewru cofania nie zachował szczególnej ostrożności i nie obserwował prawidłowo pola z tyłu pojazdu w wyniku czego nie ustąpił pierwszeństwa pieszej, która poruszała się drogą wewnętrzną przy ul. Potulickiej w kierunku ul. Piekary , na skutek czego potrącił pokrzywdzoną  która doznała rozległych obrażeń ciała, w wyniku czego pokrzywdzona zmarła, tj. o czyn z art. 177 § 2 kk.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko sprawcy wypadku drogowego z ul. Potulickiej – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście.

Akt oskarżenia przeciwko sprawcy podejrzanemu o znęcanie się nad psami – sprawa Prokuratury Rejonowej w Choszcznie.

Prokurator Rejonowy w Choszcznie skierował do Sądu Rejonowego  w Choszcznie akt oskarżenia, przeciwko Mirosławowi B. podejrzanemu m. in . o to, że w dniu 18 października 2017 r. na terenie jednej z miejscowości w powiecie choszczeńskim uśmiercił ze szczególnym okrucieństwem swojego psa – szczeniaka w ten sposób, że wyrzucił go przez okno z pierwszego piętra swojego mieszkania, powodując jego upadek i śmierć w wyniku odniesionych obrażeń, tj. o przestępstwo z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Podejrzanemu zarzuca się ponadto znęcanie się nad pozostałymi psami tj. suką i pięcioma innymi szczeniakami w ten sposób, że utrzymywał je w niewłaściwych warunkach bytowania, w stanie rażącego zaniedbania bez należytego pokarmu i wody,  tj. przestępstwo z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko sprawcy podejrzanemu o znęcanie się nad psami – sprawa Prokuratury Rejonowej w Choszcznie.