PO VII WB 261.2.2018 Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków

6. Umowa

7. Wykaz samochodów

8. Informacja z otwarcia ofert.

9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania

10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Akt oskarżenia przeciwko sprawcy stosującemu przemoc domową – sprawa Prokuratury Rejonowej w Stargardzie.

Prokuratura Rejonowa w Stargardzie skierowała do Sądu Rejonowego w Stargardzie akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi W. podejrzanemu m.in. o to, że w okresie od listopada 2016 r. do dnia 25 września 2017 r. w jednej z miejscowości na terenie powiatu stargardzkiego, znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją matką w ten sposób, że podczas wszczynanych bezpodstawnie awantur wyzywał ją wulgarnymi słowami, popychał, kopał po nogach, szarpał, wyganiał ją z mieszkania, wyrzucał jej posiłki, a także zakłócał spoczynek nocny, zaś w dniu 24 września 2017 r. popchnął pokrzywdzoną w wyniku czego upadła i doznała złamania kości łokciowej i promieniowej lewej, co naruszyło funkcje narządów ciała na okres przekraczający 7 dni, tj. o czyn z art. 207 § 1 kk w zb. z art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko sprawcy stosującemu przemoc domową – sprawa Prokuratury Rejonowej w Stargardzie.