PO VII WB 262.48.2018 „Dostawa mebli kuchennych do pomieszczeń socjalnych i biurowych w budynku przy ul. Żołnierskiej 3A w Szczecinie”

PO VII WB 262.48.2018  „Dostawa mebli kuchennych do pomieszczeń socjalnych i biurowych w budynku przy ul. Żołnierskiej 3A w Szczecinie”

1. Zaproszenie

2. Formularz oferty cenowej

3. Wykaz ilościowo-wartościowy

4. Wzór umowy – część I

5. Wzór umowy – część II

6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

7. Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. II

8. Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w części II zamówienia