Akt oskarżenia przeciwko sprawcy podejrzanemu o stalking – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo.

Stylizowane zdjęcie figurki Temidy, w tle godło RP

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie akt oskarżenia, przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o m. in. o to, że w okresie od czerwca 2018 r. do dnia 30 sierpnia 2018 r. w Szczecinie uporczywie nękał pokrzywdzoną w ten sposób, że nachodził ją w miejscu zamieszkania, a także telefonował do niej i wysyłał na jej numer telefonu wiadomości tekstowe sms, grożąc przy tym pozbawieniem życia i zdrowia, co wzbudziło u pokrzywdzonej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, tj. o przestępstwo z art. 190a § 1 kk i inne.

Z ustaleń postępowania wynika, że podejrzany nękał w sposób uporczywy pokrzywdzoną, nachodząc ją w miejscu jej zamieszkania, wysyłał liczne wiadomości sms oraz nękał telefonami. Ponadto jak ustalono mężczyzna kierował pod adresem pokrzywdzonej groźby karalne – grożąc jej pozbawieniem życia i zdrowia. Pokrzywdzona w obawie o swoje zdrowie zawiadomiła organy ścigania.

Po zatrzymaniu podejrzanego przez funkcjonariuszy policji, na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, które było stosowane także w dniu kierowania aktu oskarżenia do Sądu.

Podejrzany  (lat 32) był w przeszłości karany sądownie za przestępstwa.

Za zarzucany obecnie podejrzanemu czyn m. in. na podstawie 190a § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.