Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Gryfinie w sprawie znęcania nad członkami rodziny i niezastosowania się do nakazu sądowego

Prokurator Rejonowy w Gryfinie skierował do Sądu Rejonowego w Gryfinie akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który w jednej z miejscowości w okolicach Gryfina znęcał się nad swoimi rodzicami w ten sposób, ze każdorazowo będąc pod wpływem alkoholu bez powodu wszczynał awantury domowe, podczas których znieważał rodziców słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, wielokrotnie zakłócał spoczynek nocny, groził uszkodzeniem sprzętów domowych, a nadto nie zastosował się do orzeczonego przez Sąd środka zapobiegawczego w postaci nakazu opuszczenia zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonymi lokalu mieszkalnego.

Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Oskarżony wcześniej był karany za przestępstwo znęcania nad rodziną.

Na wniosek prokuratora w listopadzie 2018 r. sprawca został tymczasowo aresztowany. W chwili kierowania aktu oskarżenia również stosowany był ten środek zapobiegawczy.

PO IV WOS 1111.2.2019 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy 
w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

  1. Małgorzata Dragan. 

Drugi etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności – zostanie przeprowadzony w dniu 27 lutego 2019 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, o godz. 1000.

Kandydat proszony jest o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie,  do gabinetu nr 301 .

Sekretarz Komisji

Kamila Miśkiewicz