PO VII WB 261.4.2019 – „Usługi ochrony obiektów i mienia Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz jej jednostek organizacyjnych”

PO VII WB 261.4.2019  –  „Usługi ochrony obiektów i mieniaProkuratury Okręgowej w Szczecinie oraz jej jednostek organizacyjnych”