Podejrzany o usiłowanie dokonania kradzieży z włamaniem tymczasowo aresztowany – sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.

Zdjęcie togi prokuratora oraz akt prokuratorskiego postępowania karnego

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Goleniowie Sąd Rejonowy w Goleniowie zastosował tymczasowe aresztowanie wobec mężczyzny podejrzanego o to, że działając w warunkach recydywy w dniu 3 stycznia 2019 r. w Goleniowie usiłował dokonać kradzieży z włamaniem do domu jednorodzinnego, w ten sposób że po uprzednim wybiciu okna próbował dostać się do wnętrza budynku z zamiarem kradzieży znajdującego się tam mienia, lecz celu tego nie osiągnął ze względu na zatrzymanie przez pracowników ochrony, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk i inne.   

            Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Goleniowie.  Jak wynika z dokonanych ustaleń, podejrzany usiłował dokonać kradzieży mienia znajdującego się w jednym z domów na terenie Goleniowa.  W tym celu wybił szybę w oknie, chcąc dostać się do wnętrza budynku, jednak szybka interwencja pracowników ochrony uniemożliwiła jemu dokonanie kradzieży. 

Ujęty sprawca został następnie przekazany Policji, zaś na wniosek prokuratora tymczasowo aresztowany na okres 2 miesięcy. 

Jak dotychczas ustalono podejrzany był w przeszłości karany sądownie za podobne przestępstwa i obecnie zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach recydywy. 

Za czyn zarzucony podejrzanemu działającemu w warunkach recydywy m. in. na podstawie art. 279 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności od roku do 15 lat.