Podejrzany o stalking tymczasowo aresztowany – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo.

Stylizowane zdjęcie figurki Temidy, w tle godło RP

Na wniosek Prokuratora Rejonowego Szczecin-Niebuszewo Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie zastosował tymczasowe aresztowanie wobec mężczyzny podejrzanego o to, że w okresie od połowy 10 do 15 kwietnia 2019 r. w Szczecinie uporczywie nękał pokrzywdzoną m. in. poprzez nachodzenie jej w miejscu zamieszkania, uderzanie pięściami o drzwi mieszkania i nawoływanie do jego wpuszczenia, co wzbudziło u pokrzywdzonej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, tj. o przestępstwo z art. 190a § 1 kk.

Jak wynika z dokonanych ustaleń, podejrzany  pozostający w związku z pokrzywdzoną, po rozstaniu zaczął uporczywie nękać pokrzywdzoną m. in. poprzez nachodzenie jej w miejscu zamieszkania, uderzanie pięściami o drzwi mieszkania i domaganie się wpuszczenia do środka. Zachowanie mężczyzny wzbudziło u pokrzywdzonej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia.

Po zatrzymaniu mężczyzny przez funkcjonariuszy Policji, Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Za zarzucany podejrzanemu czyn z art. 190a § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.